Vize

Vize i informacije o njima su vam neophodne za vaše putovanje. Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili. Obavezno proverite da li je potrebno da posedujete vizu za ulazak u zemlju u koju idete. Ukoliko vam nije potrebna viza ipak proveriti da li postoje neki dodatni uslovi za ulazak u određenu zemlju.

 • Vizni režim za državljane Srbije - EVROPA
  Vizni režim za državljane Srbije - EVROPA
  Spisak evropskih država i vizni režim koji važi za državljane Srbije ,
 • Vizni režim za državljane Srbije - SEVERNA, SREDNJA i JUŽNA AMERIKA
  Vizni režim za državljane Srbije - SEVERNA, SREDNJA i JUŽNA AMERIKA
  Spisak država Srednje, Centralne i Južne Amerike i vizni režim koji važi za državljane Srbije ,
 • Vizni režim za državljane Srbije - AZIJA
  Vizni režim za državljane Srbije - AZIJA
  Spisak aziskih država i vizni režim koji važi za državljane Srbije ,
 • Vizni režim za državljane Srbije - Afrika
  Vizni režim za državljane Srbije - Afrika
  Spisak afričkih država i vizni režim koji važi za državljane Srbije
 • Vizni režim za državljane Srbije - OKEANIJA
  Vizni režim za državljane Srbije - OKEANIJA
  Spisak država Okeanije i vizni režim koji važi za državljane Srbije ,
 • Vizni režim za državljane Hrvatske
  Vizni režim za državljane Hrvatske
  Spisak evropskih država i vizni režim koji važi za državljane Hrvatske
 • Vizni režim za državljane Bosne i Hercegovine
  Vizni režim za državljane Bosne i Hercegovine
  Spisak evropskih država i vizni režim koji važi za državljane Bosne i Hercegovine
 • Vizni režim za državljane Crne Gore
  Vizni režim za državljane Crne Gore
  Spisak evropskih država i vizni režim koji važi za državljane Crne Gore

 

Pažnju morate obratiti i na to da li vam je na putovanju potrebna tranzitna viza naročito ako putujete avionom. Za daleka putovanja koristi se više letova sa presedanjem na jednom ili čak više aerodroma širom sveta. Konekcije su veoma raznovrsne pa se putnici mogu u tranzitu naći na najčudnijim mestima i zato je od velike važnosti da se dobro informišu o tranzitnim vizama.

Uobičajeno je, ali nije pravilo, da tranzitne vize nisu potrebne ukoliko putnik ne napušta tranzitnu zonu i ako njegovo zadržavanje nije duže od 24 časa. Obavezno treba proveriti vizni režim tranzitne zemlje.

Avioagenti i aviokompanije mogu dati informacije o viznom režimu, ali je preporučljivo te informacije uvek proveriti na zvaničnom mestu. Rezervacioni sistemi mogu sadržati informacije o viznom režimu ali one ne moraju uvek biti precizne i aktuelne.

Nezavisno od obaveze posedovanje vize pojedine države mogu zahtevati određeno važenje pasoša, na primer, 3 meseca nakon povratka i slično. Ukoliko vam se rok važenja pasoša približava proverite u najbližem konzulatu zemlje u koju putujete da li sa tim pasošem možete krenuti na put.

 

Predlažemo da se dodatno informišete i preko zvaničnih sajtova državnih organa i nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava države u koju putujete.