Vizni rezim za državljane Srbije

Vize za državljane Srbije – Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili. Obavezno proverite da li je potrebno da posedujete vizu za ulazak u zemlju u koju idete.

Vize za državljane Srbije je u stvari vizni režim koji određuje za koje države u svetu, državljani Srbije moraju posedovati vizu.  Vize za državljane Srbije izdaje nadležno diplomatsko – konzularno predstavništvo strane države u koju se putuje. Ta predstavništva se mogu nalaziti u Srbiju ili u nekoj drugoj državi u okruženju. To je prva informacija do koje je neophodno doći, kako bi ste znali kome se morate obratiti za pribavljanje vize. U nekim iznimnim slučajevima vize za državljane Srbije mogu izdavati diplomatske ili konzularne misije trećih zemalja.

U okviru Ministarstva inostranih poslova svake države postoji služba koja se bavi konzularnim poslovima. Diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u inostranstvu postoje kao ambasade i konzulati. Ambasade su zadužene za političko, ekonomsko i kulturno predstavljanje zemlje. Konzulati (bilo samostalno ili u okviru ambasada) se prvenstveno bave poslovima od bližeg interesa za građane – takozvanim konzularnim poslovima. U obavljanju poslova iz svog delokruga, konzularno predstavništvo postupa u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Koja je uloga konzulata?

U konzularna predstavništva obavljaju poslove koje obavljaju pojedinačne državne službe u matičnoj državi. To su poslovi kao što su nova dokumenta, zameniti stara, venčati se, prijaviti dete i slično.

Konzulati su prva i najbitnija adresa u inostranstvu ako se nešto nepredviđeno desi. Putnik koji van zemlje ostane bez dokumenata, ili iz drugih razloga zapadne u nevolju, prvo će se javiti nekom od  diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije. U njima, u svako doba, pa čak i van radnog vremena, vikendom i praznicima, postoji neko kome ćete se obratiti ako to situacija zahteva.

vizni režim za državljane Srbije

Vize za državljane SRB – Evropa

Državljanima Republike Srbije, nosiocima običnih putnih isprava, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 64 države, kao i dva specijalna administrativna regiona NR Kine – Hong Kong i Makao. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u ukupno 86 država, kao i za ...

Vize za državljane SRB- Amerika

Državljanima Republike Srbije, nosiocima običnih putnih isprava, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 64 države, kao i dva specijalna administrativna regiona NR Kine – Hong Kong i Makao. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u ukupno 86 država, kao ...

Vize za državljane SRB – Azija

Državljanima Republike Srbije, nosiocima običnih putnih isprava, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 64 države, kao i dva specijalna administrativna regiona NR Kine – Hong Kong i Makao. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u ukupno 86 država, kao i za ...

Vize za državljane SRB – Afrika

Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite i sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili. Posebnu pažnju treba obratiti na bezbednosnu situaciju, kao i vizne, carinske, saobraćajne, zdravstvene i druge strane propise, koji se mogu menjati na dnevnoj osnovi.       Države Afrike:   Izvor ...

Vize za državljane SRB – Okeanija

Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite i sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili. Posebnu pažnju treba obratiti na bezbednosnu situaciju, kao i vizne, carinske, saobraćajne, zdravstvene i druge strane propise, koji se mogu menjati na dnevnoj osnovi.             Države ...