Uslovi putovanja u EU

Објави putovanjeonline

Uslovi putovanja – Evropska komisija obelodanila je niz mera čija je svrha osigurati da ljudi ponovno mogu sigurno putovati širom kontinenta dok vlade pokušavaju oživeti turizam i vazduhoplovnu industriju koju je zaustavio koronavirus

Opšte smernice za putovanja avionom, vozom, brodom kao i za drumski saobraćaj.

OPŠTE SMERNICE:

 • Putnici će se podsticati da preko interneta kupuju karte, rezervišu mesta i obave check-in.
 • Putnici trebaju nositi zaštitne maske, posebno tamo gde se ne mogu celo vreme u potpunosti poštovati mere fizičke distance i tako ispoštovati uslovi putovanja. Maske ne moraju biti medicinske.
 • Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.
 • Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na železničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima gradskog javnog prevoza.
 • Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih tako postaviti kako bi se osiguralo održavanje fizičkog razmaka.
 • U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.
 • Prometno osoblje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu.
 • Trebaju biti dostupna sredstva za dezinfekciju, a vozila treba redovno čistiti i dezinfikovati.
 • Hrana, piće i druga roba možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.
 • Duty-free prodavnice i druge trgovine trebaju kontrolisati kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograničiti broj kupaca te pojačati čišćenje i postaviti zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavaca.
 • Mobilne aplikacije sa merama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj osnovi. Takve aplikacije trebale bi funkcionisati prekogranično.

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ:

Regulatori će u narednih nekoliko nedelja doneti protokole gde bi se trebali naći uslovi putovanja i koji bi trebali uključivati sledeće:

 • Treba pojačati ventilaciju vazduha, vazdušnim filtriranjem poput onog u bolnicama i okomitim protokom vazduha.
 • Kretanje u avionu treba ograničiti, smanjiti interakciju s posadom.
 • Upravljanje protokom putnika: raniji dolazak putnika na aerodrom; korišćenje elektronskog check-ina ili njegovo obavljanje na automatima; smanjenje kontakta prilikom predaje prtljaga, sigurnosnog pregleda i provere dokumenata, ukrcavanja i tokom podizanja prtljaga.
 • Prednaručivanje usluga i obroka treba obaviti, kada je moguće, u vreme rezervacije.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ:

 • Na terminalima, mestima za odmor duž autoputa, parkiralištima, benzinskim stanicama treba održavati visok nivo higijene.
 • Na stanicama treba upravljati protokom putnika.
 • Tamo gde se ne mogu osigurati odgovarajući nivo javnog zdravlja, treba razmotriti zatvaranje stanica.

AUTOBUSI I MINIBUSEVI:

 • Trebaju se koristiti zadnja vrata za ulazak putnika, a prozračivanje se vrši otvaranjem prozora umesto uključivanjem klimatizacije.
 • Sedenje treba organizirati tako da porodice sede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno trebaju sediti odvojeno.
 • U minibusevima putnici ne bi smeli sediti pored vozača ako nije moguća fizička odvojenost.
 • Ako je moguće, putnici se sami trebaju brinuti o svom prtljagu.

ŽELEZNICA:

 • Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati ako je potrebno smanjiti gustoću putnika.
 • Železnički prevoznici trebaju uvesti obaveznu rezervaciju sedišta u međugradskim i regionalnim vozovima.
 • Na kratkim putovanjima putnici trebaju između sebe ostaviti prazna sedišta, osim onih iz istih porodica.
 • Železnički prevoznici trebaju koristiti sisteme brojanja putnika, posebno u prigradskim vozovima radi upravljanja kapacitetom.
 • Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako se ne mogu osigurati odgovarajući nivo javnog zdravlja.
 • Treba ohrabrivati putovanja u vremena kada nije najveća gužva uvođenjem poticaja poput prilagođavanja cena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbegle velike gomile putnika.
 • Vrata se trebaju otvoriti na svakoj stanici automatski ili ih treba vozač ručno otvoriti.
Категорије: Info