Mađarska

Mađarska je kontinentalna je država u srednjoj Evropi. Nalazi se u panonskoj niziji i graniči se sa Slovačkom na severu, Ukrajinom i Rumunijom na istoku, Srbijom i Hrvatskom na jugu, Slovenijom na jugozapadu i Austrijom na zapadu. Glavni i najveći grad je Budimpešta. Izvor: Numbeo

Luksemburg

Luksemburg vojvodstvo je država u zapadnoj Evropi, između jugoistočne Belgije (dužina granice 148 km), zapadnog dela Nemačke (135 km) i severoistočne Francuske (73 km). Obuhvata 2586 km2, čime je posle Malte najmanja zemlja Evropske unije. Po državnom uređenju je parlamentarna monarhija na čelu koje je veliki vojvoda. Izvor: Foreign and Прочитај више…

Litvanija

Litvanija je najveća od tri pribaltičke države u severnoj Evropi. Izlazi na jugoistočne obale Baltičkog mora. Na severu se graniči sa Letonijom, na jugoistoku sa Belorusijom, na jugu je Poljska, a na jugozapadu Rusija. Izvor: Numbeo

Lihtenštajn

Lihtenštajn službeno Kneževina Lihtenštajn malena država u srednjoj Evropi, bez izlaza na more. Graniči sa Švicarskom na zapadu i Austrijom na istoku. Reljef je planinski, što je pogodovalo razvoju planinskog (skijaškog) turizma. Poznata je i kao poreski raj.

Latvija

Latvija ili Letonija je suverena istočnoevropska država, članica Evropske unije i jedna od tri baltičke države. Graniči sa Estonijom na severu, Rusijom na istoku, Litvanijom i Belorusijom na jugoistoku. Izlazi na Baltičko more unutar kojeg ima morsku granicu sa Švedskom koja se nalazi na zapadu. Izvor: Numbeo