Prava putnika u slučaju…

Prava putnika u avio saobraćaju proističu iz činjenice da  se putnik mora pridržavati određenih procedura i pravila ali isto tako podrazumeva da taj putnik ima i određena prava.

Svaka aviokompanija je propisala obaveze i procedure koje su važeće i kojih se moraju pridržavati putnici prilikom putovanja. To su ponekada i veoma striktna, pa čak i ne razumna pravila, koje ponekad putnici ne mogu da shvate. Ali bez obzira na to dužni su da ih poštuju. Budući da putnici imaju određene obaveze prema aviokompaniji, iz njih proističu i određena prava. I u ovom slučaju avioprevoznik je dužan da poštuje svoje obaveze koje ima prema putniku, odnosno prava koje putnik ima u odnosu na aviokompaniju.

Nekoliko međunarodnih pravnih akata reguliše prava putnika u avio saobraćaju. Pitanje prava putnika u vazdušnom saobraćaju se najčešće postavlja prilikom otkazivanja letova, kašnjenja letova, uskraćenog ukrcavanja, gubitka konekcije, nedobrovoljnog rerutiranja i izgubljenog/oštećenog prtljaga. U većini slučajeva, pored drugih mogućnosti putnicima je na raspolaganju i pravo na obeštećenje.

Bez obzira kojom aviokompanijom putujete, ona ima određene obaveze prema svakom putniku. Iz tih obaveza proističu i odeđena prava koje putnik ima i koja moraju biti ispoštovana od strane aviokompanije. Važno je da vi kao putnik budete upoznati sa vašim pravima.

Ostale informacije pri putovanju avionom možete pogledati ovde.

prava putnika u slučaju…

Gubitak konekcije

Aviokompanije osim direktnih letova koje imaju u svojoj ponudi putnicima nude i transferne letove. To su najčešće letovi sa presedanjem na njihovom glavnom aerodromu koji se naziva „hub“ (čvorište). Putnici čije putovanje obuhvata više letova uz presedanje na nekom usputnom aerodromu su transferni putnici. Aerodrom na kome obavljaju presedanje naziva se ...

Nedobrovoljno rerutiranje

Nedobrovoljno rerutiranje je situacija u kojoj avioprevoznik putniku koju poseduje kupljenu aviokartu znatno pre otpočetog putovanja promeni neki od uslova leta. Avioprevoznik promeni vreme leta, tip aviona koji uzrokuje drugo vreme dolaska, krajnju destinaciju, putnu klasu ili osnovnu tarifu. U svim tim slučajevima radi se o nedobrovoljnom rerutiranju. “Nedobrovoljno rerutiranje” je izraz ...

Uskraćeno ukrcavanje

Svaki putnik koji poseduje aviokartu i koji je izvršio registraciju za let u propisanom roku ima pravo da se ukrca u avion. Međutim, može se desiti da putniku bude uskraćeno ukrcavanje (denied boarding). Uskraćeno ukrcavanje može da se dogodi iz razloga prekobrojnih putnika (overbooking) ali može biti i iz drugih razloga. Razlikuju se ...

Otkazivanje leta

Otkazivanje leta je izostanak leta koji je prethodno bio predviđen a na kome ima bar jedno rezervisano ili prodato putničko mesto. Let može biti otkazan iz više razloga. Ukoliko postoji neki kvar na avionu ili nedostatak onda se radi o otkazivanju iz tehničkih razloga. Let može biti otkazan u slučaju zatvaranja ...

Kašnjenje leta

Ukoliko je polazak odložen na određeno vreme zbog neplaniranih okolnosti smatra se da let kasni. Razlozi za kašnjenja leta u odlasku ili dolasku mogu biti: nedostatak slobodnih gejtova za ukrcavanje  ili iskrcavanje putnika, gužva na poletno-sletnoj stazi ili razni tehnički razlozi. Najčešći razlog za kašnjenje aviona su meteorološki uslovi koji zahtvaju odlaganje poletanja ...