Po sletanju aviona i nakon se parkira uz aerodromsku zgradu predstoje procedure koje treba da omoguće bezbedno iskrcavanje putnika i prtljaga kao i aerodromske procedure koje treba da obezbede brzo i bezbedno napuštanje aerodromske zgrade.

Nakon iskrcavanja iz aviona putnici moraju da prođu kroz nekoliko kontrolnih punktova, preuznu prtljag i tek onda napuštaju aerodrom. Šta vas čeka na kontrolnih punktovima i prilikom preuzimanja prtljaga možete saznati u narednim tekstovima.

šta sledi po sletanju aviona

Iskrcavanje iz aviona

Iskrcavanje iz aviona

Iskrcavanje putnika iz aviona je prva operacija koja se sprovodi po sletanju aviona i parkiranja. Kada avion sleti na pistu dolaznog aerodroma putnici u avionu treba da ostanu na svojim mestima.  Sve dok se znak za obavezno vezivanje ne isključi. Tek kada avion zauzme svoje parking mesto ispred terminala putnici ...
Pasoška kontrola na aerodromu

Pasoška kontrola na aerodromu

Pasoška kontrola na aerodromu je prvi kontrolntrolni punkt na koji putnici idu nakon napuštanja aviona, putnici koji završavaju putovanje. Ona znači napuštanje pogranične i tranzitne zone i predstavlja ulazak u zemlju. Na velikim aerodromima postoje periodi kada nekoliko aviona pristigne u kratkom vremenskom periodu, tada mogu nastati velike gužve na ...
Preuzimanje prtljaga na aerodromu

Preuzimanje prtljaga na aerodromu

Preuzimanje prtljaga sa trake na aerodromu je sledeći potez koji vam predstoji nakon pasoške kontrole. Svakako radi se o prtljagu (drop off luggage) koji ste predali na šalteru za prijavu na let (Check-in) na odlaznom aerodromu. Odlazite u deo za preuzimanje prtljaga (baggage claim area) gde je potrebno da pronađete ...
Carinska kontrola na aerodromu

Carinska kontrola na aerodromu

Carinska kontrola na aerodromu je kontrolni punkt kroz koji prolazite kada ste preuzeli svoj prtljag. Mesto gde ste dužni da prijavite vredne stvari koje unosite u zemlju. Pre polaska na put potrebno je da se detaljno raspitate o carinskim propisima zemlje u koju putujete. Na taj način ćete znati šta ...
Izgubljen ili oštećen prtljag

Izgubljen ili oštećen prtljag

Izgubljen ili oštećen prtljag su neprijatno i nepoželjno iskustvo koje se može dogoditi prilikom putovanja, neovisno od toga kojom aviokompanijom putujete. Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga. Na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik ...