Evropa

Evropa je jedan od sedam kontinenata koji zauzima 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Evropu danas čini 50 država.

Pre nego što krenete na put upoznajte se sa propisima, običajima i kulturom države u koju putujete.

Evropa ili Europa, jedan od sedam kontinenata koji je više kulturno i politički nego geografski izdvojen od Azije, što dovodi do različitih pogleda o granicama Evrope. Fizički i geološki, Evropa je potkontinent ili veliko poluostrvo koje čine zapadni deo Evroazije. Evropa je na pretposlednjem mestu u pogledu površine, zauzimajući oko 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Što se tiče broja stanovnika, ona je na trećem mestu (Azija i Afrika su veće) sa populacijom od oko 11% svetskog stanovništva. Evropa je pretežno niziska, ali ima planinske lance u unutrašnjosti, na severu i na jugu. Glavni planinski lanac su Alpi, čiji je najviši vrh Mon Blan visok 4.807 m. Velike reke u središnjem delu su važni plovni putevi. Evropa uglavnom ima umerenu klimu i ravnomerno raspoređena četiri godišnja doba. Tri glavne klime su sredozemna na jugu, okeanska na zapadu i severu i kontinentalna u središnjem i istočnom delu. Osim toga, zapadni i severni deo kontinenta greje Golfska struja.

Granice Evrope

Granice Evrope određuju Atlantski okean na zapadu, Severni ledeni okean na severu, Sredozemno more na jugu i Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more na jugoistoku. Istočne granice Evrope nisu jasno određene, ali se tradicionalno vrši podela duž planine i reke Ural i Kaspijskog jezera

Evropu čine evropske države koje su stvari svaka za sebe zasebna celina u kojoj vladaju određeni propisi, običaji ili navike. Ono što se u jednoj zemlji smatra dobrim gestom u drugoj može imati sasvim suprotno značenje. Ukoliko niste upoznati sa propisima ili običajima države u koju putujete u izvesnim situacijama to vas može dovesti u problem. Da bi ste to izbegli bolje se informišite.

Saznajte koje su to evropske države. Sta je to specifično za svaku od njih i po čemu se razlikuju međusobno ili od drugih država sveta.

Albanija

    ALBANIJA Albanija je država u jugoistočnoj Evropi na Jadranskom i Jonskom moru unutar Sredozemnog mora.Geografski gledano, zemlja prikazuje razna klimatska, geološka, hidrološka i morfološka stanja, definisana na površini…

Andora

  Andora Andora je suverena mikrodržava na Iberijskom poluostrvu, na istočnim Pirenejima, koja graniči sa Francuskom na severu i Španijom na jugu. Verovalo se da je stvorio Karlo Veliki, Andorom…

Austrija

Austrija je zemlja zatvorena u centralnoj Evropi koja se sastoji od devet saveznih država (Bundeslander), od kojih je jedna Beč, glavni grad Austrije i njen najveći grad. Graniči sa Nemačkom…

Azerbejdžan

Azerbejdžan je najveća država u regionu južnog Kavkaza. Nalazi se na kontaktu između jugozapadne Azije i istočne Evrope te se kao takva smatra Evroazijskom zemljom. Graniči se sa Rusijom na…

Belgija

Belgija je država koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom, i Francuskom i izlazi na Severno more. Belgija se deli na priobalne nizije na severu, centralni brdoviti deo i Ardenske…

Belorusija

Belorusija je kontinentalna država u istočnoj Evropi. Graniči se sa Rusijom na severoistoku, Ukrajinom na jugu, Poljskom i Litvanijom na zapadu, te Letonijom na severozapadu. Glavni i najveći grad je…

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH ) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Pretežno je planinska zemlja. Na severu, zapadu i jugu se graniči se sa Hrvatskom, na jugoistoku…

Bugarska

Bugarska je država u jugoistočnoj Evropi, u severoistočnom delu Balkanskoga poluostrva, između Rumunije na severu, Turske i Grčke na jugu, Srbije i Makedonije na zapadu te Crnog mora na istoku….

Češka republika

Češka je neobalna država u Srednjoj Evropi koja se graniči sa Nemačkom na zapadu, Austrijom na jugu, Slovačkom na jugoistoku i Poljskom na severoistoku. Glavni i najveći grad je Prag,…

Crna Gora

Crna Gora je država u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i severozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom…

Danska

Danska je najmanja država Skandinavije. Danska je smeštena na poluostrvu Jiland i na velikom broju ostrva. Prestonica Kopenhagen se nalazi na ostrvu Seland, dok je ostrvo Fin verovatno najpoznatije po gradu…

Estonija

Estonija je država Evropske unije, u istočnoj Evropi. Estonija se graniči sa Letonijom i Rusijom. Estonija leži na istočnim obalama Baltičkog mora. Prosečna nadmorska visina je samo 50 m, a…

Finska

Finska nordijska država u severoistočnoj Evropi, ograničena Baltičkim morem na jugozapadu, Finskim zalivom na jugoistoku i Botničkim zalivom na zapadu. Finska se graniči sa Švedskom, Norveškom i Rusijom. Ålandska ostrva,…

Francuska

Francuska je država u zapadnoj Evropi. Najveća je u Evropskoj uniji, a po površini zauzima treće mesto posle Rusije i Ukrajine. Svojim obalama izlazi na Lamanš, Mediteran i Atlanski okean….

Grčka

Grčka je država je na krajnjem jugoistoku Evrope, na jugu Balkanskog poluostrva. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike, između Egejskog mora na…

Holandija

Holandija ili Nizozemska je država u zapadnoj Evropi i jedna od četiri konstitutivne zemlje Kraljevine Holandije (ostale tri su Aruba, Kurasao i Sveti Martin). Prema istoku se graniči sa Nemačkom,…

Hrvatska

Hrvatska se nalazi u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu. Njen oblik podseća na potkovicu, a graniči se sa Slovenijom na severozapadu, Mađarskom na severu, Srbijom na istoku, Crnom Gorom na…

Irska

Irska zauzima otprilike pet šestina irskoga ostrva, a udaljena je osamdesetak kilometara od obale Velike Britanije. Zbog svojih bujnih zelenih ostrva Irska je dobila naziv „smaragdno ostrvo“. Na rubovima Irske…

Island

Island je ostrvska država smeštena na granici između Atlantskog i Severnog ledenog okeana, na severo-zapadu evropskog kontinenta. Država obuhvata teritoriju, pored glavnog ostrva u njenom sastavu se nalazi još 36…

Italija

Italija je država na jugu Evrope. Italija obuhvata Apeninsko poluostrvo i tri velika ostrva na Sredozemnom moru: Siciliju, Sardiniju i Elbu. Jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde…

Latvija

Latvija ili Letonija je suverena istočnoevropska država, članica Evropske unije i jedna od tri baltičke države. Graniči sa Estonijom na severu, Rusijom na istoku, Litvanijom i Belorusijom na jugoistoku. Izlazi…

Lihtenštajn

Lihtenštajn službeno Kneževina Lihtenštajn malena država u srednjoj Evropi, bez izlaza na more. Graniči sa Švicarskom na zapadu i Austrijom na istoku. Reljef je planinski, što je pogodovalo razvoju planinskog…

Litvanija

Litvanija je najveća od tri pribaltičke države u severnoj Evropi. Izlazi na jugoistočne obale Baltičkog mora. Na severu se graniči sa Letonijom, na jugoistoku sa Belorusijom, na jugu je Poljska,…

Luksemburg

Luksemburg vojvodstvo je država u zapadnoj Evropi, između jugoistočne Belgije (dužina granice 148 km), zapadnog dela Nemačke (135 km) i severoistočne Francuske (73 km). Obuhvata 2586 km2, čime je posle…

Mađarska

Mađarska je kontinentalna je država u srednjoj Evropi. Nalazi se u panonskoj niziji i graniči se sa Slovačkom na severu, Ukrajinom i Rumunijom na istoku, Srbijom i Hrvatskom na jugu,…

Malta

Malta je mala i gusto naseljena ostrvska država koju sačinjava arhipelag u sred Sredozemnog mora na jugu Evrope. Mada Malta geofizički čini deo severne Afrike, leži na afričkoj kontinentalnoj ploči,…

Moldavija

Moldavija je država u istočnoj Evropi. Graniči se sa Rumunijom na zapadu i Ukrajinom na istoku. Njena granica sa Rumunijom je reka Prut i donji tok reke Dunav.

Monako

Monako ili zvanično Kneževina Monako je grad-država koji se nalazi na francuskoj rivijeri u zapadnoj Evropi. Monako je druga najmanja država na svetu i najgušće naseljena država na svetu. Najnaseljeniji deo Monaka…

Nemačka

Nemačka je federalna parlamentarna republika u srednjoj i zapadnoj Evropi. Čini je 16 konstitutivnih država. Nemačka je razvijena zemlja sa veoma visokim životnim standardom, za koji je zaslužno kvalifikovano i…

Norveška

Norveška je država Nordijske regije Severne Evrope koja obuhvata zapadni deo Skandinavskog poluostrva, kao i ostrvo Jan Majen te arktičko ostrvlje Svalbard. Najveći deo zemlje graniči sa Švedskom na istoku,…

Poljska

Poljska je država u srednjoj Evropi. Graniči se sa ruskom enklavom Kalinjigrad i Litvanijom na severoistoku, Belorusijom i Ukrajinom na istoku, Slovačkom i Češkom na jugu i Nemačkom na zapadu,…

Portugal

Portugal je država na zapadu i jugozapadu Iberijskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi, i najzapadnija je zemlja kontinentalne Evrope. Portugalija se graniči sa Španijom na severu i istoku, a na zapadu…

Rumunija

Rumunija je država u jugoistočnoj, delimično u srednjoj Evropi. To je zemlja nepreglednih šuma, mističnih priča o vampirima, vlaške magije, šarmantnih gradova i krivudavih planinskih puteva. Na istoku izlazi na…

Ruska federacija

Rusija je najveća država na svetu sa skoro dvostruko većom teritorijom od Kanade. Graniči se sa 18 država. Rusija je država koja se prostire na dva kontinenta Evropu i Aziju….

San Marino

San Marino je država u južnoj Evropi, na istočnom obodu Apenina. U potpunosti je okružen teritorijom Italije. San Marino se graniči sa dva italijanska regiona, na severoistoku sa Emilijom Romanjom…

Severna Makedonija

Severna Makedonija je država u jugoistočnoj Evropi u središnjem delu Balkanskog poluostrva. Severna Makedonija se na severu graniči sa Srbijom (221 km) na zapadu sa Albanijom (151 km), na jugu…

Slovačka

Slovačka je država u centralnoj Evropi. Graniči se sa Ukrajinom na istoku, Poljskom na severu, Češkom na severozapadu, Austrijom na jugozapadu i Mađarskom na jugu. Slovačka je pretežno planinska zemlja,…

Slovenija

Slovenija se nalazi u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, dodirujući Alpe i graniči sa Mediteranom. Na zapadu se graniči sa Italijom, na severu sa Austrijom, na severoistoku sa Mađarskom, na jugu…

Španija

Španija je južnoevropska država, smeštena na jugozapadu kontinenta na Pirinejskom poluostrvu i nekoliko susednih arhipelaga i enklava. Graniči se sa Portugalijom na zapadu i Francuskom i Andorom na severoistoku. Izlazi…

Srbija

Srbija je država locirana u središnjem delu Evropskog kontinenta. Srbija se na severu graniči s Mađarskom, na istoku s Rumunijom i Bugarskom, na jugu s Severnom Makedonijom i Albanijom, a…

Švajcarska

Švajcarska, zemlja prelepih planina, jezera, pašnjaka, netaknute bogate prirode. Živeći u harmoniji sa prirodom, Švajcarci su uspeli da od nje uzmu ono najbolje i naprave čuvene sireve i slatkiše, a…

Švedska

Švedska je nordijska zemlja u Skandinaviji, u severnoj Evropi. Graniči se sa Norveškom na zapadu, Finskom na severoistoku. Na jugozapadu Eresundski most spaja Švedsku sa Danskom. Skagerak moreuz je na…

Turska

Turska je transkontinentalna zemlja koja se najvećim delom nalazi na Anadolijskom poluostrvu u zapadnoj Aziji i malim delom na Balkanskom poluostrvu u jugoistočnoj Evropi. Istočna Trakija, deo Turske u Evropi,…

Ukrajina

Ukrajina se graniči sa Rusijom na severoistoku i istoku, Belorusijom na severu, Poljskom, Slovačkom i Mađarskom na zapadu, Rumunijom i Moldavijom na jugozapadu, a na jugu izlazi na Crno more…

Vatikan

Vatikan je jedna od evropskih mikrodržava, a smestio se na Vatikanskom brežuljku u zapadnom delu centra Rima, nekoliko stotina metara udaljen od obala reke Tibar. Granice prema Italiji u potpunosti…

Velika Britanija

Velika Britanija ili ujedinjeno Kraljevstvo je smešteno na jeverozapadnoj obali kontinentalne Europe, okruženo Severnim morem, Engleskim kanalom i Atlantskim okeanom. Pod suverenitetom Velike Britanije, iako nisu njegov deo, su zavisni…