Evropa je jedan od sedam kontinenata koji zauzima 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Evropu danas čini 50 država.

Pre nego što krenete na put upoznajte se sa propisima, običajima i kulturom države u koju putujete.

Evropa ili Europa, jedan od sedam kontinenata koji je više kulturno i politički nego geografski izdvojen od Azije, što dovodi do različitih pogleda o granicama Evrope. Fizički i geološki, Evropa je potkontinent ili veliko poluostrvo koje čine zapadni deo Evroazije. Evropa je na pretposlednjem mestu u pogledu površine, zauzimajući oko 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Što se tiče broja stanovnika, ona je na trećem mestu (Azija i Afrika su veće) sa populacijom od oko 11% svetskog stanovništva. Evropa je pretežno niziska, ali ima planinske lance u unutrašnjosti, na severu i na jugu. Glavni planinski lanac su Alpi, čiji je najviši vrh Mon Blan visok 4.807 m. Velike reke u središnjem delu su važni plovni putevi. Evropa uglavnom ima umerenu klimu i ravnomerno raspoređena četiri godišnja doba. Tri glavne klime su sredozemna na jugu, okeanska na zapadu i severu i kontinentalna u središnjem i istočnom delu. Osim toga, zapadni i severni deo kontinenta greje Golfska struja.

Granice Evrope

Granice Evrope određuju Atlantski okean na zapadu, Severni ledeni okean na severu, Sredozemno more na jugu i Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more na jugoistoku. Istočne granice Evrope nisu jasno određene, ali se tradicionalno vrši podela duž planine i reke Ural i Kaspijskog jezera

Evropu čine evropske države koje su stvari svaka za sebe zasebna celina u kojoj vladaju određeni propisi, običaji ili navike. Ono što se u jednoj zemlji smatra dobrim gestom u drugoj može imati sasvim suprotno značenje. Ukoliko niste upoznati sa propisima ili običajima države u koju putujete u izvesnim situacijama to vas može dovesti u problem. Da bi ste to izbegli bolje se informišite.

Saznajte koje su to evropske države. Sta je to specifično za svaku od njih i po čemu se razlikuju međusobno ili od drugih država sveta.

Albanija

    ALBANIJA Albanija je država u jugoistočnoj Evropi na Jadranskom i Jonskom moru unutar Sredozemnog mora.Geografski gledano, zemlja prikazuje razna klimatska, geološka, hidrološka i morfološka stanja, definisana na površini…

Andora

  Andora Andora je suverena mikrodržava na Iberijskom poluostrvu, na istočnim Pirenejima, koja graniči sa Francuskom na severu i Španijom na jugu. Verovalo se da je stvorio Karlo Veliki, Andorom…

Austrija

Austrija je zemlja zatvorena u centralnoj Evropi koja se sastoji od devet saveznih država (Bundeslander), od kojih je jedna Beč, glavni grad Austrije i njen najveći grad. Graniči sa Nemačkom…

Azerbejdžan

Azerbejdžan je najveća država u regionu južnog Kavkaza. Nalazi se na kontaktu između jugozapadne Azije i istočne Evrope te se kao takva smatra Evroazijskom zemljom. Graniči se sa Rusijom na…

Belgija

Belgija je država koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom, i Francuskom i izlazi na Severno more. Belgija se deli na priobalne nizije na severu, centralni brdoviti deo i Ardenske…

Belorusija

Belorusija je kontinentalna država u istočnoj Evropi. Graniči se sa Rusijom na severoistoku, Ukrajinom na jugu, Poljskom i Litvanijom na zapadu, te Letonijom na severozapadu. Glavni i najveći grad je…

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH ) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Pretežno je planinska zemlja. Na severu, zapadu i jugu se graniči se sa Hrvatskom, na jugoistoku…

Bugarska

Bugarska je država u jugoistočnoj Evropi, u severoistočnom delu Balkanskoga poluostrva, između Rumunije na severu, Turske i Grčke na jugu, Srbije i Makedonije na zapadu te Crnog mora na istoku….

Češka republika

Češka je neobalna država u Srednjoj Evropi koja se graniči sa Nemačkom na zapadu, Austrijom na jugu, Slovačkom na jugoistoku i Poljskom na severoistoku. Glavni i najveći grad je Prag,…

Crna Gora

Crna Gora je država u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom…

Danska

Danska je najmanja država Skandinavije i ima oko 5,5 miliona stanovnika. Danska je smeštena na poluostrvu Jiland i na velikom broju ostrva. Prestonica Kopenhagen se nalazi na ostrvu Seland, dok je ostrvo…

Estonija

Estonija je država Evropske unije, istočnoevropska zemlja koja se graniči sa Letonijom i Rusijom. Ukupna površina Estonije je 45.226 kvadratnih kilometara. Glavni grad države je Tallinn. Estonija leži na istočnim…

Finska

Finska nordijska država u severoistočnoj Evropi, ograničena Baltičkim morem na jugozapadu, Finskim zalivom na jugoistoku i Botničkim zalivom na zapadu. Finska se graniči sa Švedskom, Norveškom i Rusijom. Ålandska ostrva,…

Francuska

Francuska je država u zapadnoj Evropi. Najveća je u Evropskoj uniji, a po površini zauzima treće mesto posle Rusije i Ukrajine. Svojim obalama izlazi na Lamanš, Mediteran i Atlanski okean….

Grčka

Grčka je država je na krajnjem jugoistoku Evrope, na jugu Balkanskog poluostrva. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike, između Egejskog mora na…

Holandija

Holandija ili Nizozemska je država u zapadnoj Evropi i jedna od četiri konstitutivne zemlje Kraljevine Holandije (ostale tri su Aruba, Kurasao i Sveti Martin). Prema istoku se graniči sa Nemačkom,…

Hrvatska

Hrvatska se nalazi u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu. Njen oblik podseća na potkovicu, a graniči se sa Slovenijom na severozapadu, Mađarskom na severu, Srbijom na istoku, Crnom Gorom na…

Irska

Irska zauzima otprilike pet šestina irskoga ostrva, a udaljena je osamdesetak kilometara od obale Velike Britanije. Zbog svojih bujnih zelenih ostrva Irska je dobila naziv „smaragdno ostrvo“. Na rubovima Irske…

Island

Island je ostrvska država smeštena na granici između Atlantskog i Severnog ledenog okeana, na severo-zapadu evropskog kontinenta. Država obuhvata teritoriju, pored glavnog ostrva u njenom sastavu se nalazi još 36…

Italija

Italija je država na jugu Evrope. Italija obuhvata Apeninsko poluostrvo i tri velika ostrva na Sredozemnom moru: Siciliju, Sardiniju i Elbu. Jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde…

Kazahstan

Kazahstan je država srednje Azije. Ime ove zemlje u prevodu znači Zemlja Čuda. Jedna je od površinski najvećih zemalja u svetu. Naseljava ga preko 120 naroda koji uglavnom žive u…