Severna Makedonija

Severna Makedonija je država u jugoistočnoj Evropi u središnjem delu Balkanskog poluostrva. Severna Makedonija se na severu graniči sa Srbijom (221 km) na zapadu sa Albanijom (151 km), na jugu sa Grčkom (246 km) i na istoku sa Bugarskom (148 km). Ukupna dužina granice iznosi 766 km. Izvor: Numbeo

Mađarska

Mađarska je kontinentalna je država u srednjoj Evropi. Nalazi se u panonskoj niziji i graniči se sa Slovačkom na severu, Ukrajinom i Rumunijom na istoku, Srbijom i Hrvatskom na jugu, Slovenijom na jugozapadu i Austrijom na zapadu. Glavni i najveći grad je Budimpešta. Izvor: Numbeo

Luksemburg

Luksemburg vojvodstvo je država u zapadnoj Evropi, između jugoistočne Belgije (dužina granice 148 km), zapadnog dela Nemačke (135 km) i severoistočne Francuske (73 km). Obuhvata 2586 km2, čime je posle Malte najmanja zemlja Evropske unije. Po državnom uređenju je parlamentarna monarhija na čelu koje je veliki vojvoda. Izvor: Foreign and Прочитај више…

Litvanija

Litvanija je najveća od tri pribaltičke države u severnoj Evropi. Izlazi na jugoistočne obale Baltičkog mora. Na severu se graniči sa Letonijom, na jugoistoku sa Belorusijom, na jugu je Poljska, a na jugozapadu Rusija. Izvor: Numbeo

Lihtenštajn

Lihtenštajn službeno Kneževina Lihtenštajn malena država u srednjoj Evropi, bez izlaza na more. Graniči sa Švicarskom na zapadu i Austrijom na istoku. Reljef je planinski, što je pogodovalo razvoju planinskog (skijaškog) turizma. Poznata je i kao poreski raj.