Aerodrom je određena površina sa poletno-sletnim stazama i drugim stazama, površinama, objektima i postrojenjima namenjenim za smeštaj, voženje, poletanje i sletanje vazduhoplova. Aerodromi su namenjeni za vazdušni saobraćaj, tačnije za prijem i otpremu aviona, putnika, prtljaga, robe, stvari, pošte, borbena dejstva vojnih aviona i obuku i školovanje pilota.

Infrastruktura aerodoma

Infrastruktura aerodroma se sastoji od:

  • manevarskih površina,
  • prelaznih i bočnih pojaseva sigurnosti,
  • pretpolja i prilaznih pojaseva sigurnosti,
  • prilaznih (odlazni) sektora,
  • mesta za smeštaj vazduhoplova,
  • objekata,
  • uređaj i opreme za rukovođenje letenjem,
  • mesta i objekata za specijalne potrebe.

Manevarska površina

Manevarska površina je deo aerodroma određen za poletanje i sletanje, voženje vazduhoplova na zemlji, isključujući hangarsku stajanku i deo aerodromskih površina namenjenih za tehničko održavanje vazduhoplova.

Poletno-sletna staza (Pista)

Poletno-sletna staza ili pista je pravougaona površina na zemlji ili vodi namenjena za poletanje i sletanje vazduhoplova. Njena širina i dužina zavisi od namene aerodroma i vrste aviona koji na nju sleću i sa nje poleću i regulisana je međunarodnim propisima. Obeležena je za dnevne i noćne uslove letenja.

Staze za voženje su uređene površine ili prilazni putevi po kojima se vazduhoplovi kreću; od poletno-sletne staze (piste) do stajanke za avione i obratno od stajanke za avione do linije poletanja na pisti. Radi lakše orijentacije pilota, one su po sredini označene linijom za kretanje, „STOP“ -linijom za kontrolu kočnica i vazduha i pozicijom za čekanje pre izlaska na pisti.

Stajanka za vazduhoplove

Stajanka za vazduhoplove je uređena i propisno označena površina na aerodromu namenjena za smještaja vazduhoplova, radi utovara i istovara putnika, pošte i robe, punjenja goriva, parkiranja i održavanja aviona.

Aerodromi preko kojih dnevno otputuje veoma veliki broj ljudi predstavljaju prave velike gradove. Mnogi čak imaju i sopstveni interni sistem javnog prevoza za prebacivanje putnika sa jednog terminala na drugi. Tu se nalaze hoteli, zabavni i šoping centri kao i brojni aerodromski sadržaji neophodni za obavljanje aerodromskih procedura.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.