U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Budimpešta, Mađarska. Prikazani parametri su informativnog karaktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

 

Stopa kriminala na destinaciji Budimpešta, Mađarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Nivo kriminala32.36Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine46.40Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari38.03Nizak
Problem napadi I pljačke30.80Nizak
Problem krađe automobila41.63Umeren
Problem krađa stvari iz automobila46.44Umeren
Problem napada29.03Nizak
Problem vređanja31.62Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije27.31Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu34.04Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe49.36Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke25.21Nizak
Problem korupcije i mita72.64Visok

Budimpešta, Mađarska

Bezbednost da sami šetate tokom dana83.93Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću59.24Umeren

Poslednje ažuriranje: Decembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Budimpešta, Mađarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

 

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranihzadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja57.92Umeren
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja34.90Nizak
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje51.37Umeren
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja50.77Umeren
Jednostavnost i ljubaznost osoblja44.06Umeren
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama25.00Nizak
Zadovoljstvo  vašim troškovima62.00Visok
Pogodnost lokacije za vas63.38Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.