U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Budimpešta, Mađarska. Prikazani parametri su informativnog karaktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

 

Stopa kriminala na destinaciji Budimpešta, Mađarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Nivo kriminala 32.36 Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 46.40 Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari 38.03 Nizak
Problem napadi I pljačke 30.80 Nizak
Problem krađe automobila 41.63 Umeren
Problem krađa stvari iz automobila 46.44 Umeren
Problem napada 29.03 Nizak
Problem vređanja 31.62 Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 27.31 Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 34.04 Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 49.36 Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 25.21 Nizak
Problem korupcije i mita 72.64 Visok

Budimpešta, Mađarska

Bezbednost da sami šetate tokom dana 83.93 Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću 59.24 Umeren

Poslednje ažuriranje: Decembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Budimpešta, Mađarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

 

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja 57.92 Umeren
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 34.90 Nizak
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 51.37 Umeren
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 50.77 Umeren
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 44.06 Umeren
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 25.00 Nizak
Zadovoljstvo  vašim troškovima 62.00 Visok
Pogodnost lokacije za vas 63.38 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.