Info

Gubitak konekcije

Aviokompanije osim direktnih letova koje imaju u svojoj ponudi putnicima nude i transferne letove. To su najčešće letovi sa...

Read More
opšte informacije

Aerodrom

Aerodrom je određena površina sa poletno-sletnim stazama i drugim stazama, površinama, objektima i postrojenjima namenjenim za smeštaj, voženje, poletanje...

Read More