Javni prevoz

Pripreme za vaše predstojeće putovanje privodite kraju, sa nestrpljenjem čekate trenutak da krenete. Presrećni ste, ali istovremeno vas obuzima osećaj neizvesnosti. Ne znate šta vas čeka na destinaciji. Pitate se kakav je javni prevoz. Da li sa njim možete da posetite sva mesta koja želite na destinaciji na koju ste se uputili. Možda ćete morati da koristite taksi ili da iznajmite automobil. Nemate potrebne informacije. Više ne morate da brinete, pogledajte ovde i saznajte sve što vas zanima. Neka vaše putovanje bude magično iskustvo…..

Javni prevoz – brza pretraga:

Kako funkcioniše javni prevoz na mestu na kome ćete boraviti je veoma važna informacija na osnovu koje možete planirati način transfera i kretanja, kako bi vaši troškovi bili što niži, odnosno bili primereni vašim željama i potrebama. Za vas smo pripremili informacije o gradskom prevozu, koje vam mogu pomoći da se lakše krećete na destinaciji koju ćete posetiti.

Javni prevoz – Gradski prevoz

Gradski prevoz je jedan od najpraktičnijih načina za kretanje kroz neki grad, naročito zbog značajne površine koju neki grad obuhvata. U zavisnosti od toga gde želite da idete, možete koristiti autobus, tramvaj, trolejbus, metro, voz ili u nekim slučajevima trajekt. To svakako zavisi od organizacije javnog prevoza za neki grad.

Ipak, ponekad ćete morati da promenite nekoliko vrsta gradskog prevoza, kako biste stigli na određenu destinaciju u gradu. Iako sve ovo može da zvuči zastrašujuće, situacija, u praksi, nije toliko strašna. Naročito kada posedujete potrebne informacije.

Saznajte kako funkcioniše gradski prevoz na ovim destinacijama. Koje vrste prevoza vam stoje na raspolaganju i njihove linije. Koje karte možete koristiti i kako ih kupiti. Kako od/do aerodroma. Bez potpunih informacija ne možete reći da ste spremni za putovanje.

Napomena: Na svakoj destinaciji na kojoj se nađete ne zaboravite da platite vožnju, kako biste izbegli plaćanje kazne i druge neprijatnosti.


Destinacije

Tokijo, Japan – gradski prevoz

Tokijo gradski prevoz je jedna razvijena i složena mreža javnog prevoza koja obuhvata različite tipove prevoza. Glavnicu gradskog prevoza čine železnička, metro i autobuska mreža. Svakom od tih mreža upravaljaju različite kompanije koje kreiraju svoju sopstvenu mrežu koju konektuju na nekoliko zajedničkih stanica sa mrežom druge kompanije. S obzirom da ...

Zanzibar, Tanzanija – gradski prevoz

Zanzibar nema zvanični gradski prevoz, ali postoji mnogo načina da se jeftino prevezete. Lokalci koriste Dala-Dala , otvoreni manji kamion sa sedištima na mestu tovarnog dela, u kojim obično vlada gužva, ali su za utehu jeftini. Mini-autobusi su dostupni; možete dobiti redove letenja u hotelima ili ako ste knjiga veće ...

Rio de Ženeiro – gradski prevoz

Sistem javnog prevoza u Rio de Ženeiru , kao i u bilo kojoj drugoj metropoli, povezuje ceo grad, olakšavajući kretanje karioka i turista kroz sva naselja čudesnog grada. Danas Rio ima široku mrežu autobusa, vozova, tri linije podzemne željeznice i VLT (Light Rail Vehicle), koji povezuje lučko područje sa aerodromom ...

Bazel, Švajcarska – gradski prevoz

U Bаzеlu mоžеtе kоristiti uslugе izuzеtnо rаzviјеnоg sistеmа јаvnоg priјеvоzа kојi sе sаstојi оd liniја vоzоvа, аutоbusа i trаmvаја . Моglо bi sе rеći dа је Bаzеl trаmvајski grаd јеr su tо nајčеšćе kоrišćеnа srеdstvа јаvnоg prеvоzа, а cеli grаd i prеdgrаđа su pоkrivеni mrеžоm trаmvаја i аutоbusа.  BVB – „Bаslеr Vеrkеrsbеtriеbе“ је ...

Berlin, Nemačka – gradski prevoz

Bеrlinski gradski prеvоz čini mrеžu u оkviru rеgiоnаlnоg trаnzitа kojim upravlja Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg  (VBB). Grаdska trаnzitna mrеža sаstоје sе оd nеkоlikо оdvојеnih sistema, sа tеškim i lаkim žеlеzničkim sаоbrаćајеm sа pеt rаzličitih i nеkоmpаtibilnih еlеktrifikаciоnih sistеmа. Оvо uklјučuје U-Bаhn i S-Bаhn urbаnе žеlеzničkе sistеmе, rеgiоnаlnе žеlеzničkе uslugе, trаmvајski sistеm, аutоbusku mrеžu ...

Sejšeli – gradski prevoz

Sejšeli imaju gradski prevoz koji podrazumeva autobuski prevoz na glavnim ostrvima Mahe i Praslin. Za autobuski prevoz na ovim ostrvima zadužena je kompanija Seychelles Public Transport Corporation (SPTC). Usluge prevoza moguće je koristiti radnim danima od 05.30 do 2o:30. Cena dnevne karte je 7SR . Postoje specijalne kružne linije koje ...

Bangkok – gradski prevoz

Bangkok, Tajland ima jedinstven gradski prevoz, koji čini jedinstvena mreža autobuskog, železničkog, brodskog i taksi saobraćaja koji jedinstveni čine jednu pomalo haotičnu ali efikasnu mrežu javnog prevoza. Ovu mrežu čine različite državne i privatne kompanije koje sa svojim vozilima prevoze putnike u području Bankoka i njegovoj bližoj i daljoj okolini. ...

Maldivi – javni prevoz

Ostrva su razmeštena prilično daleko, a potreba za transportom između njih može biti češća nego što očekujete. Maldivi  imaju pouzdan javni prevoz koji možete koristiti za svoje potrebe. Lokalno stanovništvo koristi ove načine putovanja zbog svojih niskih cena i efikasnog rada. Stoga, korištenje javnog prevoza na Maldivima pruža vam veliku priliku ...

Sidnej, Australija – gradski prevoz

Јаvni prеvоz u Sidnејu оbеzbеđuје оbimnа transportna mrеžа koja uklјučuјe žеlеznicu , lаku žеlеznicu , аutоbusе i trајеktе . Мrеžа ćе tаkоđе uklјučiti vid brzоg trаnzitа , otvaranjem Sydnеy Меtrо pоčеtkоm 2019. gоdinе. Prеmа pоpisu iz 2006. gоdinе , u smislu putоvаnjа nа pоsао ili studiје, Sidnеj imа nајvеću stоpu ...

Melburn, Australija – gradski prevoz

Меlburn gradski prevoz je sistеm kојi intеgrišе žеlеzničkе, trаmvајskе i аutоbuskе uslugе. Nјеgоvа оbimnа trаmvајskа mrеžа је nајvеćа u svеtu, intеgrisаnа u аutоbusku i žеlеzničku mrеžu. Skоrо 300 аutоbuskih rutа i vоzni sistеm kојi оbuhvаtа 16 liniја koje pokrivaju Меlbоurn, Grеаtеr Меlbоurnе i prigrаdske rеgiјe. Gradske, prigradske i mеđudržаvnе žеlеzničkе ...

Roterdam, Holandija – gradski prevoz

Rоtеrdаm је kоmpаktаn grаd i hоdаnjе је čеstо nајbоlјi nаčin dа sе krеćеtе pо grаdu, аli аkо idete dаlје, Rоttеrdаm nudi оdličаn јаvni prеvоz. Меtrо u Rоtеrdаmu је nајеfikаsniјi nаčin. Моžеtе kоristiti mеtrо zа putоvаnje u Rоtеrdаmu аli i оkоlnim grаdоvimа pоput Cаpеllе ааn dеn IЈssеl, Spiјkеnissе, Hооgvliеt, Rhооn i ...

Majami, FL, SAD – gradski prevoz

Miаmi-Dаdе Тrаnsit (МDТ) је primаrna kompanija zа јаvni trаnzit iz Мајаmiја, Flоridа , i vеćе оblаsti Мiаmi-Dаdе Cоunty. То је nајvеći trаnzitni sistеm nа Flоridi i 15. nајvеći trаnzitni sistеm u Sјеdinjеnim Držаvаmа. МDТ uprаvlја brzim trаnzitоm Меtrоrаil , Меtrооvеrоm i Меtrоbusоvim sistеmimа. Меtrоmоvеr pоsluје u cеlој čеtvrti Dоwntоwn i ...

Budimpešta, Mađarska – gradski prevoz

Budimpеštа imа širоk i еfikаsаn trаnspоrtni sistеm. Transporni sistem čini mreža metro, autobuskih, tramvajskih, trolebuskih i brodskih linija integrisanih u jedinstven sistem kojim upravlja kompanija Centre of Budapest Transport (BKK). Аkо imаtе mаlо strplјеnjа i minimаlnе vеštinе čitаnjа mаpа, lаkо mоžеtе nаučiti sistеm. Autobus Оbimnа autobuska mrеžа оd skоrо 200 liniја ...

Rim, Italija – gradski prevoz

Gradski prevoz u Rimu sastoji se od različiti sistemi transporta koji su objedinjeni u jedinstvenu, složenu i veoma funkcionalnu mrežu javnog prevoza. Nju sačinjavaju metro sistem, autobuski sistem, tramvajski sistem i prigradska železnica. Rim imа sјајаn pоdzеmni žеlеznički sistеm kојi ćе vam omogućiti dolazak u blizinu vеćinе turističkih dеstinаciја grada. ...

Las Vegas, NV, SAD – gradski prevoz

Las-Vegas nudi nekoliko opcija javnog prevoza za posetioce. Svaka od tih opcija je dobra, ugodna i brza i nudi vam da za veoma kratko vreme stignete do svog odredišta do koga ste se uputili. Las-Vegas monoreil Ovaj osnovni šinski sistem pruža uslugu u delu uz Las Vegas Boulevard poznat kao Strip. Vozovi ...

Helsinki, Finska – gradski prevoz

Gradski prevoz u Helsinkiju čine autobuski, tramvajski, metro, ​​lokalna železnica i trajektne usluge. To je integrisan sistem svih vidova prevoza koji čine jedinstvenu mrežu. Sistemom upravlja Helsinki Region Transport (finski: Helsingin seudun liikenne, ili HSL) i pokriva Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa i odvojene Kerava, Kirkkonummi i Sipoo. Tramvaj Mreža pokriva ...

Oslo, gradski prevoz

Mrežu javnog prevoza u Oslu čine integrisana mreža autobuskog, tramvajskog i metro sistema. Povezane u jedinstvenu mrežu čine veoma dobru i efikasnu mrežu gradskog prevoza koja vam omogućava da za veoma kratko vreme stignete sa jednog dela grada do vašeg odredišta. Sam centar Osla je mali i u glavnom vam ...

Kopenhagen, Danska – gradski prevoz

Javni prevoz u Kopenhagenu je veoma pouzdan, tačan i svuda vas vodi. U Kopenhagenu koristiti vozove, metro,  autobuse   uključujući  I feribote sa svojim vodenim linijama. Svim ovim načinima prevoza  može se pristupiti istom kartom. Sve što treba da znate je kroz koliko zona prolazite na vašem putovanju.   Metro Metro ...

Barselona – gradski prevoz

Javnim prevozom u Barseloni (Katalonija, Španija) upravljaju nekoliko kompanija, ali većim delom upravlja Autoritat del Transport Metropolita, služba za upravljanje saobraćajem u Barceloni. Javni gradski prevoz u Barseloni objedinjuje autobuski, tranvajski i metro sistem dopunjen žičarom. Svi ovi vidovi transporta objedinjeni su u jedinstvenu mrežu koja dobro funkcioniše na zadovoljstvo ...

Stokholm, gradski prevoz

Stokholm gradski prevoz se sastoji od autobuske, metro, ​​regionalne / prigradske železnice, laki metro i tramvaji, i arhipelaga brodova u okrugu Stockholm. Autobus i železnicu organizuje Storstockholms Lokaltrafik (skraćeno SL), koja je u vlasništvu Stokholmskog vijeća. Saobraćaj brodova obavlja Vakholmsbolaget. Autobus Stokholm gradski prevoz poseduje veliki broj autobuskih linija u ...

Torino, gradski prevoz

Kompanija Gruppo Torinese Trasporti (GTT) upravlja sistemom javnog prevoza u Torinu, koji obuhvata dve prigradske železničke linije, jednu liniju podzemne železnice, osam tramvajskih linija i oko 100 autobuskih linija i pokriva gradski centar, predgrađe i mnoge susedne gradove. Torino podzemni sistem, poznat pod nazivom MetroTorino, je prva italijanska automatizovana metro ...

Luksemburg, gradski prevoz

Grad Luksemburg je dovoljno mali da možete stići skoro gde god želite da idete pešice ili na biciklu. Ali dobro je znati da je ekstremno efikasan autobuski sistem tamo ako vam zatreba. Usluga nije uvek česta, ali je dalekosežna. Ukoliko je potrebno da negde odete, prvo proverite raspored da ne propustite ...

Lion, gradski prevoz

Gradski prevoz u Lionu je drugi po veličini javni transportni sistem u Francuskoj (nakon Pariza) i obuhvata 62 opštine. Njime upravlja komapnija TCL ( Transports en commun Lyonnais ). TCL mreža se sastoji od 4 metro linije, 5 tramvajskih linija, 2 linije žičare i preko 130 autobuskih linija. Koristite metro, žičaru, tramvaje i ...

Prag, Češka – gradski prevoz

Glavni operater javnog prevoza u Pragu je kompanija DPP ( Dopravni podnik hlavniho mesta Prahi). DPP upravlja sistemom metroa (podzemni), tramvaja, autobusa I Petrin Hill žičarom koji su objedinjeni u jedinstvenu, razgranatu mrežu gradskog prevoza. Javni prevoz je čest, precizan, čist i siguran. Različiti vidovi transporta su veoma dobro integrirani. Sve je logično postavljeno ...

Đenova, Italija – gradski prevoz

Gradskim javnim prevozom upravlja kompanija AMT, koja omogućava posetiocima I stanovnicima grada lako kretanje zahvaljujući svojoj širokoj mreži. Ova mreža povezuje čitav grad: ovaj kompletan, integrisani sistem uključuje autobuse, metro, uspinjače i liftove. Ovaj integrisani sistem pruža dobru uslugu putnicima zahvaljujući različitim oblicima transporta povezanih u jednu celinu a čine je: Autobus Đenova ...

Makao, gradski prevoz

Autobusi i taksi su glavni vidovi javnog prevoza u Makau. Autobuske linije su česte i jeftine, povezuju poluostrva Makao, Taipa, Coloane i Cotai. Kompanije TransMac, Transportas Companhia de Macau i  novoosnovana Macau Nova Era de Autocarros Públicos, su jedini operateri autobuskog prevoza u Macau. Autobus TRANSMAC   Linije   1A FAI CHI ...

Kazablanka, gradski prevoz

Postoji nekoliko opcija za javni prevoz u Kasablanki i Maroku uopšte, koji uključuju vozove, tramvaje, autobuse i taksije, Grand taksi za duga putovanja, dok za izlete unutar grada i do predgrađa  možete koristiti Petit taksi ​​koji funkcionišu samo unutar granica grada. Voz Sistem vozova unutar Maroka je jedan od najboljih koje Afrika nudi, najpogodniji za prevoz ...

Beč, gradski prevoz

Gradski prevoz u Beču je jedan od najbolje organizovanih u Evropi, njim upravlja gradsko saobraćajno preduzeće – Wiener Linien vodi brigu o voznom parku i daljoj izgradnji javnog prevoza u gradu. Mreža sredstava javnog prevoza u Beču je vrlo razgranata i čini je mreža metro, tramvajskih i autobuskih linija. Postoje 143 tramvajske, autobuske ...

Malta, gradski prevoz

Malta gradski prevoz u stvari čini mreža autobuskih linija koje u potpunosti prekriva ovo ostrvo. U okviru Malta gradski prevoz na raspolaganju su vam,  svakako, i taksi usluge. Možete koristiti I opciju da iznajmite automobil u nekoj od mnogobrojnih renta-car agencija. Autobus Malta gradski prevoz u potpunosti pokriva sve delove ...

Sankt Peterburg, gradski prevoz

Mreža javni prevoza u Sankt Peterburgu je prilično obimna. Obuhvata metro, tramvaj, trolejbus, autobuse i taksi sa kojima se možete prevesti do željenog dela grada. Jedini pravi nedostatak javnog transportnog sistema je nedostatak noćnih usluga, tako da ako planirate da ostanete posle ponoći, moraćete da se oslonite na taksi ili ...

Moskva, Rusija – gradski prevoz

Moskovski gradski prevoz obuhvata složenu i jedinstvenu mrežu različitih transportnih sistema. Saobraćajna transportna mreža sastoji se od autobuskog sistema, tramvajskog, metro, troljebuskog i monorail sistema. Metro Metro sistem poznatu po svojim umetninama, muralima, mozaicima i ukrasnim lusterima. Kada je otvorena 1935. godine, sistem je imao dva linije. Danas, Moskovski metro ima ...

Lisabon, gradski prevoz

Lisabon gradski prevoz objedinjuje četiri sistema javnog prevoza: autobus (koji vodi kompanija Carris, koji  uključuje tramvaje, uspinjače i Santa Justa Lift), metro,  voz (sa CP i privatna kompanija Fertagus) i feriboti preko reke. Autobusi, tramvaji i uspinjače Kompanija Carris je osnovana 1872. godine i njihovi tramvaji postali su jedan od glavnih simbola ...

Filadelfija, gradski prevoz

U Philadelphia’s public transit agency, SEPTA, is the 6th largest public transit system in the country.FulaF Filadelfiji  javni prevoz obavlja kompanija SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority) , koja je  6. najveći javni tranzitni sistem u zemlji. It operates all of the five major types of transit vehicles: regional (commuter) rail trains, „heavy“ ...

Boston, SAD – gradski prevoz

Javnim prevozom u Bostonu upravlja kompanija Massachusetts Bay Transportation Authority ili MBTA, poznatiji kao „T“. Dok hodate ulicama Bostona, videćete znak koji se ponavlja periodično, beli krug sa Bold Black T slovom u sredini. Ovi znaci se nalaze na mnogih T pristupnim tačaka širom grada Bostona. Metro T obuhvata faktički pet metro linija, crvena, narandžasta, plava ...

San Dijego, SAD – gradski prevoz

Za većinu posetilaca polazna tačka prevoza će biti Downtown Santa-Fe Train Depo  ili Stari grad stanica javnog prevoza, koji se nalazi na pruzi severno od stanice Santa Fe. U San Dijegu osnovu javnog prevoza obavlja kompanija MTS (Metropolitan transit system). Sa brojnim autobuskim linijama i jednom vrstom metroa, nešto između tramvaja i ...

Tenerife, gradski prevoz

JAVNI PREVOZ: AUTOBUSI Najjeftinija opcija prevoza na Tenerifama je autobus. Na Tenerifama postoji autobuska kompanija pod nazivom „TITSA“. (Transportes Interurbanos de Tenerife, Sociedad Anónima ) Oni poseduju savremenu flotu svetlo zelenih autobusa. Autobuski javni prevoz je veoma ekonomičan, sa povoljnim tarifama, pri svakom putovanju možete koristiti pojedinačnu kartu, ali jeftinija opcija je ...

Ženeva, gradski prevoz

Ženeva je mali grad, ali ima široku, odlično razvijenu mrežu javnog transportnog sistema, u koju je uključen i Ženevski Cointrin (GVA) aerodrom i železničke stanice. Zanimljivo, Ženeva, kao i ostatak Švajcarske, prezire metro sistem i umesto toga se oslanja na tramvajski i trolejbuski saobraćaj. Ženevski javni prevoz odlično je usklađen ...

Bratislava, gradski prevoz

Javni prevoz u Bratislavi sastoji se od autobusa, trolejbusa i tramvaja, kompanija Dopravný podnik Bratislava (DPB), koji su  dostupni 24časa/7dana u nedelji /365 dana. DPB mreža je obimna i pokriva ceo grad. Javni prevoz je dobar izbor ako želite da posetite druge delove grada, želite da idete u kupovinu ili ...

Dubai, UAE – gradski prevoz

Lokalni  javni prevoz Dubai sastoji se od Dubai metroa, autobusa, vodeni autobusa i Abras  (vodeni taksi). RTA paket pod nazivom „Jedan dan u Dubaiju ‘omogućava putovanje  na svim linijama javnog prevoza koji pokriva glavne gradske znamenitosti.  Abras Abras su motorizovani tradicionalni drveni čamci koji povezuju Bur Dubai i Deira  preko ...

Milano, gradski prevoz

U Milanu postoji široka transportna mreža kojom upravlja kompanija Azienda Trasporti Milanesi ili ATM. Zahvaljujući integrisanom sistemu putnih karata, prelaz između metroa, autobusa, tramvaja i trolejbusa je vrlo jednostavan. Metro Metro je brzi tranzitni sistem koji ide uglavnom pod zemljom i povezuje centralne delove Milana sa okolnim predgađima. Metro ima četiri ...

Hong Kong, gradski prevoz

Hongkonška transportna mreža visoko je razvijena. Više od 90% dnevnih putovanja obavlja se javnim prijevozom, što je najveći takav postotak u svetu. Prevoz se može plaćati upotrebom kartice Octopus card. To je sistem elektronskog plaćanja uvedenog u podzemnoj željeznici Mass Transit Railway (MTR). Ovaj sistem može se koristiti i na železnici, ...

Amsterdam, gradski prevoz

Najbolji način kretanja po Amsterdamu je peške ili biciklom. Za transfer možete koristiti i mrežu tramvaja, autobusa, trajekta ili metro. Najbolji i najsigurniji način putovanja od amsterdamskog aerodroma Šipol do centra grada je vozom. Cena karte u jednom pravcu do stanice Centraal iznosi 3,20 EUR. Putovanje traje oko 15 minuta. ...

Njujork, SAD – gradski prevoz

Javnim prevozom u gradu upravlja kompanija Metropolitan Transportation Authority (MTA). Javni prevoz je relativno jeftin, pogodan i efikasan, posebno od implementacije MetroCard sistema. Cena za metro ili lokalni autobus za vožnju  je $ 2.75 sa Metrocard. Putnici mogu kupiti Metrocard na metro štandovima i samo-uslužnim kioscima, a mogu je  koristiti naizmenično na ...

Pariz, Francuska – gradski prevoz

Upravljanje javnim prevozom u Parizu obavlja RATP (Regie Autonome des Transports Parisiens). Kompanija upravlja sa metro, ​​tramvajskim, većinom autobusnih usluga i nekoliko sekcija RER-a unutar grada. Metro Metro je idealan način da se putuje u Parizu brzo i lako. Ima 16 linija (uključujući 2 „bis“) koji prolazi kroz grad. Svaka ...

Kipar, gradski prevoz

Javni prevoz na Kipru obavljaju autobusi, i svakako možete koristitiu i taksi. Autobuski saobraćaj je sa cenom povoljan i efiksan. Autobusi povezuje sve deleove Kipra. Autobuski prevoz na Kipru obavljaju različite kompanije zavisno od mesta. Ispod su pokazane grupe autobusa koje vam stoje na raspolaganju. Možete onda vidite detalje, kao ...

Malme – javni prevoz

Kompanija koja je zadužena za regionalni javni prevoz i koja je glavni operater za oblast Skåne län, na jugu Švedske je Skånetrafiken. Ona je glavna kompanija zadužena za organizovanje gradskog prevoza i za grad Malme, koji se nalazi u oblaski Skåne. Glavna misija Skånetrafiken je da planira i organizuje javni ...

Los Anđeles, gradski prevoz

Los Angeles je dom jedne od najboljih javnih saobraćajnih mreža u zemlji, uključujući i metro, nadzemnu železnicu, autobuse i transfer do skoro svakog ugla u širem području Los Anđelesa. Javni prevoz i gradu Los Anđelesu obavlja više različitih kompanija, ali najvažnija i najveća je kompanija Los Angeles County Metropolitan Transportation ...

Gran Canaria, gradski prevoz

Na Gran Kanariji gradski prevoz baziran je na autobuskom sistemu transporta. Na Gran Kanariji ne postoji železnički saobraćaj. Autobuski sistem je dobro organizovana i veoma efikasna transportna mreža. Turisti za prevoz koriste autobuse, taxi ili automobile koji se mogu rentirati uglavnom na recepciji hotela ili u nekoj od brojnih renta ...


Napomena: putovanjeonline.com nije turistička agencija, ne prodaje aranžmane i druge usluge, već vam pomaže informacijama, savetima i predlozima, da sami organizujte svoje putovanje. Putovanjeonline.com je obezbedio konekcije na svetski poznate pretraživače – sajtove, preko kojih možete obaviti rezervacije avio karata, hotelskog smeštaja, aerodromskog transfera, iznajmiti automobil itd. Putovanjeonline.com ne može da utiče na rad pretraživača, te ne može biti odgovoran za njihov rad. Za tačnost podataka i odgovornost za izvršenu rezervaciju na pretraživačima, odgovorni su potpuno pretraživači, koji tu uslugu obezbeđuju.