Evropa je jedan od sedam kontinenata koji zauzima 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Evropu danas čini 50 država.

Pre nego što krenete na put upoznajte se sa propisima, običajima i kulturom države u koju putujete.

Evropa ili Europa, jedan od sedam kontinenata koji je više kulturno i politički nego geografski izdvojen od Azije, što dovodi do različitih pogleda o granicama Evrope. Fizički i geološki, Evropa je potkontinent ili veliko poluostrvo koje čine zapadni deo Evroazije. Evropa je na pretposlednjem mestu u pogledu površine, zauzimajući oko 2% površine Zemlje ili oko 7% svetskog kopna. Što se tiče broja stanovnika, ona je na trećem mestu (Azija i Afrika su veće) sa populacijom od oko 11% svetskog stanovništva. Evropa je pretežno niziska, ali ima planinske lance u unutrašnjosti, na severu i na jugu. Glavni planinski lanac su Alpi, čiji je najviši vrh Mon Blan visok 4.807 m. Velike reke u središnjem delu su važni plovni putevi. Evropa uglavnom ima umerenu klimu i ravnomerno raspoređena četiri godišnja doba. Tri glavne klime su sredozemna na jugu, okeanska na zapadu i severu i kontinentalna u središnjem i istočnom delu. Osim toga, zapadni i severni deo kontinenta greje Golfska struja.

Granice Evrope

Granice Evrope određuju Atlantski okean na zapadu, Severni ledeni okean na severu, Sredozemno more na jugu i Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more na jugoistoku. Istočne granice Evrope nisu jasno određene, ali se tradicionalno vrši podela duž planine i reke Ural i Kaspijskog jezera

Evropu čine evropske države koje su stvari svaka za sebe zasebna celina u kojoj vladaju određeni propisi, običaji ili navike. Ono što se u jednoj zemlji smatra dobrim gestom u drugoj može imati sasvim suprotno značenje. Ukoliko niste upoznati sa propisima ili običajima države u koju putujete u izvesnim situacijama to vas može dovesti u problem. Da bi ste to izbegli bolje se informišite.

Saznajte koje su to evropske države. Sta je to specifično za svaku od njih i po čemu se razlikuju međusobno ili od drugih država sveta.

Albanija

    ALBANIJA Albanija je država u jugoistočnoj Evropi na Jadranskom i Jonskom moru unutar Sredozemnog mora.Geografski gledano, zemlja prikazuje razna klimatska, geološka, hidrološka i morfološka stanja, definisana na površini…

Andora

  Andora Andora je suverena mikrodržava na Iberijskom poluostrvu, na istočnim Pirenejima, koja graniči sa Francuskom na severu i Španijom na jugu. Verovalo se da je stvorio Karlo Veliki, Andorom…

Austrija

Austrija je zemlja zatvorena u centralnoj Evropi koja se sastoji od devet saveznih država (Bundeslander), od kojih je jedna Beč, glavni grad Austrije i njen najveći grad. Graniči sa Nemačkom…

Azerbejdžan

Azerbejdžan je najveća država u regionu južnog Kavkaza. Nalazi se na kontaktu između jugozapadne Azije i istočne Evrope te se kao takva smatra Evroazijskom zemljom. Graniči se sa Rusijom na…

Belgija

Belgija je država koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom, i Francuskom i izlazi na Severno more. Belgija se deli na priobalne nizije na severu, centralni brdoviti deo i Ardenske…

Belorusija

Belorusija je kontinentalna država u istočnoj Evropi. Graniči se sa Rusijom na severoistoku, Ukrajinom na jugu, Poljskom i Litvanijom na zapadu, te Letonijom na severozapadu. Glavni i najveći grad je…

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH ) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Pretežno je planinska zemlja. Na severu, zapadu i jugu se graniči se sa Hrvatskom, na jugoistoku…

Bugarska

Bugarska je država u jugoistočnoj Evropi, u severoistočnom delu Balkanskoga poluostrva, između Rumunije na severu, Turske i Grčke na jugu, Srbije i Makedonije na zapadu te Crnog mora na istoku….

Češka republika

Češka je neobalna država u Srednjoj Evropi koja se graniči sa Nemačkom na zapadu, Austrijom na jugu, Slovačkom na jugoistoku i Poljskom na severoistoku. Glavni i najveći grad je Prag,…

Crna Gora

Crna Gora je država u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom…

Danska

Danska je najmanja država Skandinavije i ima oko 5,5 miliona stanovnika. Danska je smeštena na poluostrvu Jiland i na velikom broju ostrva. Prestonica Kopenhagen se nalazi na ostrvu Seland, dok je ostrvo…

Estonija

Estonija je država Evropske unije, istočnoevropska zemlja koja se graniči sa Letonijom i Rusijom. Ukupna površina Estonije je 45.226 kvadratnih kilometara. Glavni grad države je Tallinn. Estonija leži na istočnim…

Finska

Finska nordijska država u severoistočnoj Evropi, ograničena Baltičkim morem na jugozapadu, Finskim zalivom na jugoistoku i Botničkim zalivom na zapadu. Finska se graniči sa Švedskom, Norveškom i Rusijom. Ålandska ostrva,…

Francuska

Francuska je država u zapadnoj Evropi. Najveća je u Evropskoj uniji, a po površini zauzima treće mesto posle Rusije i Ukrajine. Svojim obalama izlazi na Lamanš, Mediteran i Atlanski okean….

Grčka

Grčka je država je na krajnjem jugoistoku Evrope, na jugu Balkanskog poluostrva. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike, između Egejskog mora na…

Holandija

Holandija ili Nizozemska je država u zapadnoj Evropi i jedna od četiri konstitutivne zemlje Kraljevine Holandije (ostale tri su Aruba, Kurasao i Sveti Martin). Prema istoku se graniči sa Nemačkom,…

Hrvatska

Hrvatska se nalazi u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu. Njen oblik podseća na potkovicu, a graniči se sa Slovenijom na severozapadu, Mađarskom na severu, Srbijom na istoku, Crnom Gorom na…

Island

Island je ostrvska država smeštena na granici između Atlantskog i Severnog ledenog okeana, na severo-zapadu evropskog kontinenta. Država obuhvata teritoriju, pored glavnog ostrva u njenom sastavu se nalazi još 36…