Pre nego što krenete na put upoznajte se sa propisima, običajima i kulturom države u koju idete.

Svaka država je celina za sebe i u njoj vladaju odrđeni propisi, običaji ili navike. Ono što se u jednoj zemlji smatra dobrim gestom u drugoj može imati sasvim suprotno značenje. Ukoliko niste upoznati sa propisima ili običajima države u koju putujete u izvesnim situacijama to vas može dovesti u problem. Da bi ste to izbegli bolje se informišite.

Saznajte koje se države nalaze u Evropi. Sta je to specifično za svaku od njih i po čemu se razlikuju međusobno ili od drugih država sveta.

Albanija

    ALBANIJA Albanija je država u jugoistočnoj Evropi na Jadranskom i Jonskom moru unutar Sredozemnog mora.Geografski gledano, zemlja prikazuje razna klimatska, geološka, hidrološka i morfološka stanja, definisana na površini…

Andora

  Andora Andora je suverena mikrodržava na Iberijskom poluostrvu, na istočnim Pirenejima, koja graniči sa Francuskom na severu i Španijom na jugu. Verovalo se da je stvorio Karlo Veliki, Andorom…

Austrija

  Austrija Austrija je zemlja zatvorena u centralnoj Evropi koja se sastoji od devet saveznih država (Bundeslander), od kojih je jedna Beč, glavni grad Austrije i njen najveći grad. Austrija…

Azerbejdžan

  Azerbejdžan Azerbejdžan je najveća država u regionu južnog Kavkaza. Nalazi se na kontaktu između jugozapadne Azije i istočne Evrope te se kao takva smatra Evroazijskom zemljom. Graniči se sa…

Belgija

  Belgija Belgija je država koja se graniči sa Holandijom, Nemačkom, Luksemburgom, i Francuskom i izlazi na Severno more. Belgija se deli na priobalne nizije na severu, centralni brdoviti deo…

Belorusija

Belorusija Belorusija je kontinentalna država u istočnoj Evropi. Graniči se sa Rusijom na severoistoku, Ukrajinom na jugu, Poljskom i Litvanijom na zapadu, te Letonijom na severozapadu. Glavni i najveći grad…

Bosna i Hercegovina

  Bosna i Hercegovina – BIH Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH ) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Pretežno je planinska zemlja. Na severu, zapadu i jugu se…

Bugarska

Bugarska Bugarska je država u jugoistočnoj Evropi, u severoistočnom delu Balkanskoga poluostrva, između Rumunije na severu, Turske i Grčke na jugu, Srbije i Makedonije na zapadu te Crnog mora na…

Češka republika

Češka je neobalna država u Srednjoj Evropi koja se graniči sa Nemačkom na zapadu, Austrijom na jugu, Slovačkom na jugoistoku i Poljskom na severoistoku. Glavni i najveći grad je Prag,…

Crna Gora

Crna Gora je država u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom…