Ekonomska klasa

Ekonomska klasa u avio saobraćaju je klasa koju najveći broj putnika koristi. Ekonomska klasa po nivou usluga koje pružaju aviokompanije svojim putnicima u ovoj klasi je najskromnija. Ova klasa obuhvata samo najneophodnije usluge koje su potrebne putniku za prijatan let.   Sedišta ekonomske klase se obično ne okreću i imaju…

Premijum ekonomska klasa

Premijum ekonomska klasa koju nude avio kompanije svojim putnicima je počela da se uvodi sa početkom svetske ekonomske krize. Sudeći po uspehu koju ova klasa doživljava i po zadovoljstvu aviokompanija, njeno uvođenje je bilo pun pogodak. Nova međuklasa na najbolji način oslikava ključnu istorijsku promenu u aviosaobraćaju. Putovanje avionom je…

Biznis klasa

Biznis klasa predstavlja osnovnu višu klasu u mnogim aviokompanijama. Namenjana je putnicima koji traže više udobnosti i pažnje, više razlilčitih usluga a njihovo putovanje zahteva i veću fleksibilnost. Ona je najraznovrsnija klasa na svetu pošto ne postoje strogi standardi koji definišu ovu klasu. Polazna osnova u njenom definisanju je da…

Prva klasa

Prva klasa za razliku od klasične biznis klase koja ne mora da bude i luksuzna, prva klasa to svakako jeste. Pored povećane udobnosti, poboljšanog servisa i brojnih privilegija, prvu klasu odlikuje i luksuz u svim njenim segmentima. U svim primerima prve klase do izražaja dolazi njena ekskluzivnost. Ona isključuje sve druge…

Zabrane i ograničenja

Na aerodromima važe veoma stroga pravila ponašanja koja moraju da se poštuju inače posledice po prekršioca mogu biti veoma nezgodne. Zbog osetljivosti na terorističke pretnje bezbednost na aerodromima je na veoma visokom nivou. Ujedno aerodromi predstavljaju i pogranična područja pa je kretanje na njima pod strogim nadzorom granične policije i…
1 2 3 6