Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Rim, Italija.

Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

 

Stopa kriminala na destinaciji Rim, Italija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Nivo kriminala56.44Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine74.81Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari56.68Umeren
Problem napadi I pljačke53.27Umeren
Problem krađe automobila55.81Umeren
Problem krađa stvari iz automobila64.45Visok
Problem napada45.80Umeren
Problem vređanja47.16Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije34.96Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu53.54Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe65.60Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke46.46Umeren
Problem korupcije i mita77.80Visak

Rim, Italija

Bezbednost da sami šetate tokom dana74.25Visok
Bezbednost da sami šetate noću45.49Umeren

Poslednje ažuriranje: novembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Rim, Italija
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji :  VISOKA

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranihzadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja69.39Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja48.50Umeren
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje77.04Visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja63.27Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja55.39Umeren
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama34.69Nizak
Zadovoljstvo  vašim troškovima61.46Visok
Pogodnost lokacije za vas64.29Visok

Poslednje ažuriranje: novembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.