Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Rim, Italija.

Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

 

Stopa kriminala na destinaciji Rim, Italija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Nivo kriminala 56.44 Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 74.81 Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari 56.68 Umeren
Problem napadi I pljačke 53.27 Umeren
Problem krađe automobila 55.81 Umeren
Problem krađa stvari iz automobila 64.45 Visok
Problem napada 45.80 Umeren
Problem vređanja 47.16 Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 34.96 Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 53.54 Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 65.60 Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 46.46 Umeren
Problem korupcije i mita 77.80 Visak

Rim, Italija

Bezbednost da sami šetate tokom dana 74.25 Visok
Bezbednost da sami šetate noću 45.49 Umeren

Poslednje ažuriranje: novembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Rim, Italija
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji :  VISOKA

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja 69.39 Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 48.50 Umeren
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 77.04 Visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 63.27 Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 55.39 Umeren
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 34.69 Nizak
Zadovoljstvo  vašim troškovima 61.46 Visok
Pogodnost lokacije za vas 64.29 Visok

Poslednje ažuriranje: novembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.