Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Helsinki, Finska.

Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinaciji Helsinki, Finska

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOKA

Nivo kriminala 22.55 Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 53.10 Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari 16.07 Veoma nizak
Problem napadi I pljačke 21.02 Nizak
Problem krađe automobila 14.82 Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila 22.79 Nizak
Problem napada 25.22 Nizak
Problem vređanja 27.25 Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 23.88 Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 28.32 Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 29.95 Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 19.82 Veoma nizak
Problem korupcije i mita 16.36 Veoma nizak

Helsinki, Finska

Bezbednost da sami šetate tokom dana 88.16 Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću 74.13 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Helsinki, Finska

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji : VEOMA VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja 76.06 Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 71.81 Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 87.50 Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 76.09 Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 70.65 Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 68.09 Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima 74.46 Visok
Pogodnost lokacije za vas 82.78 Veoma visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.