Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Oslo, Norveška.

Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinaciji Oslo, Norveška

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Nivo kriminala 48.00 Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 69.21 Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari 38.50 Nizak
Problem napadi I pljačke 45.62 Umeren
Problem krađe automobila 32.24 Nizak
Problem krađa stvari iz automobila 42.43 Umeren
Problem napada 44.09 Umeren
Problem vređanja 43.46 Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 37.25 Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 64.87 Visok
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 48.49 Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 41.61 Umeren
Problem korupcije i mita 34.86 Nizak

Oslo, Norveška

Bezbednost da sami šetate tokom dana 68.23 Nizak
Bezbednost da sami šetate noću 50.32 Umeren

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Oslo, Norveška

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja 70.41 Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 67.02 Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 86.98 Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 70.00 Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 75.51 Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 51.04 Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima 77.50 Visok
Pogodnost lokacije za vas 73.47 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.