Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Malme, Švedska.

Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.


Stopa kriminala na destinaciji Malme, Švedska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji :  VISOKA

Nivo kriminala 56.05 Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 64.60 Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari 44.10 Umeren
Problem napadi I pljačke 51.02 Umeren
Problem krađe automobila 41.56 Umeren
Problem krađa stvari iz automobila 49.36 Umeren
Problem napada 50.08 Umeren
Problem vređanja 47.54 Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 47.20 Umeren
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 52.34 Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 53.53 Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 52.62 Umeren
Problem korupcije i mita 36.84 Nizak

Malme, Švedska

Bezbednost da sami šetate tokom dana 66.56 Visok
Bezbednost da sami šetate noću 46.51 Umeren

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Malme, Švedska

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji :  VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja 61.36 Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 59.09 Umeren
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 81.82 Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 70.00 Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 62.50 Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 50.00 Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima 81.82 Veoma visok
Pogodnost lokacije za vas 77.27 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.