Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Kopenhagen, Danska. Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinaciji Kopenhagen, Danska

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji : VEOMA VISOK

 

Nivo kriminala 24.34 Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine 42.57 Umereno
Problem provale u kuće i krađa stvari 19.59 Veoma nizak
Problem napadi I pljačke 17.35 Veoma nizak
Problem krađe automobila 14.31 Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila 22.41 Nizak
Problem napada 18.54 Veoma nizak
Problem vređanja 19.59 Veoma nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije 15.31 Veoma nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu 25.17 Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe 25.51 Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 17.41 Veoma nizak
Problem korupcije i mita 16.78 Veoma nizak

Kopenhagen, Danska

Bezbednost da sami šetate tokom dana 91.61 Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću 75.83 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

 

  

Zdravstvena zaštita na destinaciji Kopenhagen, Danska

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji :  VISOK

 

NAPOMENA:  Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih

zadovoljstvo %

Veština i kompetencija medicinskog osoblja 67.11 Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja 58.11 Umereno
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje 88.89 Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja 68.57 Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja 72.30 Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama 50.00 Umereno
Zadovoljstvo  vašim troškovima 83.33 Veoma visok
Pogodnost lokacije za vas 79.17 Visok

Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.