Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Stokholm, Švedska. Prikazani parametri su informativnog karaktera. Nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete. Informacije su tu da vas pripreme šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

    

Stopa kriminala na destinaciji Stokholm, Švedska

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji : UMEREN

Nivo kriminala
52.38
Umeren
Kriminal u porastu u  poslednje 3 godine
70.62
Visok
Problem provale u  kuće i krađa stvari
42.64
Umeren
Problem napadi I pljačke
46.46
Umeren
Problem krađe automobila
39.29
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
48.10
Umeren
Problem napada
47.39
Umeren
Problem vređanja
46.33
Umeren
Biti predmet  fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
44.10
Umeren
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
47.65
Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
54.48
Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

49.53
Umeren
Problem korupcije i mita
31.40
Nizak
Stokholm, Švedska
Bezbednost da sami šetate tokom dana
69.39
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
45.91
Umeren
Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.
Izvor: Numbeo

 

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Stokholm, Švedska

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji : VISOK

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I kompetencija medicinskog osoblja
62.87
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
54.10
Umeren
Oprema za modern dijagnostiku i lečenje
86.74
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
64.62
Visok
Jednostavnost I ljubaznost osoblja
67.54
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
43.28
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
73.86
Visok
Pogodnost lokacije za vas
72.73
Visok
Poslednje ažuriranje: septembar, 2017.
Izvor: Numbeo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.