U ovom tekstu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Lisabon, Portugal. Prikazani parametri su informativnog karaktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji, Lisabon, Portugal
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: UMERENO


Nivo kriminala
29.56
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
60.86
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
28.62
Nizak
Problem napadi I pljačke
34.97
Nizak
Problem krađe automobila
26.99
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
43.75
Umeren
Problem napada
24.84
Nizak
Problem vređanja
23.82
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
11.26
Veoma nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
38.47
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
41.56
Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 
26.63
Nizak
Problem korupcije i mita
56.25
Umeren

 

Lisabon, Portugal

Bezbednost da sami šetate tokom dana
90.69
Veoma visok
Bezbednost da sami  šetate noću
65.36
Visok

Poslednje ažuriranje: mart,2017.

Izvor: Numbeo

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji

Opšta ocean zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKO

NAPOMENA:
Preporuka je da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I kompetencija medicinskog osoblja
73.33
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
58.33
Umeren
Oprema za modern dijagnostiku i lečenje
80.82
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
70.95
Visok
Jednostavnost I ljubaznost osoblja
72.67
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
45.55
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
68.67
Visok
Pogodnost lokacije za vas
76.67
Visok

Poslednje ažuriranje: mart,2017.

Izvor: Numbeo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.