ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Barselona, Španija. Prikazani parametri su informativnog karaktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji, Barselona, Španija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: UMERENO

Nivo kriminala
42.99
Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
62.50
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
37.84
Nizak
Problem napadi I pljačke
48.62
Umeren
Problem krađe automobila
24.31
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
44.34
Umeren
Problem napada
29.72
Nizak
Problem vređanja
31.78
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
24.77
Nizak
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
46.33
Umeren
Problem sa  imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
52.80
Umeren
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke 
27.55
Nizak
Problem korupcije i mita
54.37
Umeren
Beč, Austrija
Bezbednost da sami  šetate tokom dana
80.28
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
58.56
Umeren
Poslednje ažuriranje: Februar,2017.
Izvor: Numbeo
  Zdravstvena zaštita na destinaciji Barselona, Španija

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

NAPOMENA:
Preporuka je da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
78.05
Visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
58.54
Umeren
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
90.00
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
71.88
Visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
71.95
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
48.12
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
79.38
Visok
Pogodnost lokacije za vas
83.54
Veoma visok
Poslednje ažuriranje: Februar, 2017.
Izvor: Numbeo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.