U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Beč, Austrija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji: Beč, Austrija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOK

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
18.91
Veoma nizak
Kriminal u porastu u  poslednje 3 godine
50.38
Umeren
Problem provale u  kuće i krađa stvari
21.11
Nizak
Problem napadi I pljačke
18.84
Veoma nizak
Problem krađe automobila
12.79
Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila
17.88
Veoma nizak
Problem napada
19.36
Veoma nizak
Problem vređanja
21.21
Nizak
Biti predmet  fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
14.55
Veoma nizak
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
28.33
Nizak
Problem sa  imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
25.37
Nizak
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke

15.98
Veoma nizak
Problem korupcije i mita
32.44
Nizak

Beč, Austrija 

Bezbednost da sami  šetate tokom dana
93.84
Veoma visok
Bezbednost da sami  šetate noću
76.49
Visok

 

Poslednje ažuriranje: januar,2017.

Izvor: Numbeo


  Zdravstvena zaštita  na destinaciji Beč, Austrija

Opšta oceana zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK 

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje.

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
81.41
Veoma visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
79.61
Visok
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
96.71
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
81.94
Veoma visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
64.10
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
62.82
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
82.05
Veoma visok
Pogodnost lokacije za vas
90.79
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: januar,2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.