U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Filadelfija, Pensilvanija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

    Stopa kriminala na destinaciji Filadelfija, Pensilvanija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
75.00
Visok
Kriminal u porastu u  poslednje 3 godine
65.31%
Visok
Problem provale u  kuće i krađa stvari
49.49%
Umeren
Problem napadi I pljačke
55.50%
Umeren
Problem krađe automobila
39.29%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
63.54%
Visok
Problem napada
54.41%
Umeren
Problem vređanja
62.75%
Visok
Biti predmet  fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
43.50%
Umeren
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
72.92%
Visok
Problem sa imovinskim  krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
70.00%
Visok
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke
72.96%
Visok
Problem korupcije i mita
63.27%
Visok
Bezbednost  Filadelfija, Pensilvanija, SAD
Bezbednost da sami  šetate tokom dana
69.23%
Visok
Bezbednost da sami  šetate noću
25.00%
Nizak

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita  na destinaciji Filadelfija, Pensilvanija, SAD

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje
 Detaljan prikaz po stavkama:
Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
84.62%
Veoma visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
75.00%
Visok
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
90.38%
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
78.85%
Visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
78.85%
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
59.62%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
58.33%
Umeren
Pogodnost lokacije za vas
86.54%
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: juni,2016.
Izvor: Numbeo

Has one comment to “Filadelfija, Pensilvanija, SAD – Bezbednost i zdravstvena zaštita”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. Etta - 23/12/2016 Одговори

    Thanks for the insghit. It brings light into the dark!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.