U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Ženeva, Švajcarska. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

   Stopa kriminala na destinaciji Ženeva, Švajcarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
36.88%
Nizak
Kriminal u porastu u  poslednje 3 godine
67.07%
Visok
Problem provale u  kuće i krađa stvari
46.34%
Umereno
Problem napadi I pljačke
27.50%
Nizak
Problem krađe automobila
18.59%
Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila
38.75%
Nizak
Problem napada
28.66%
Nizak
Problem vređanja
23.78%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
15.24%
Veoma nizak
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
49.39%
Umereno
Problem sa imovinskim  krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
48.17%
Umereno
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke
22.56%
Nizak
Problem korupcije i mita
22.37%
Nizak
Bezbednost  Ženeva, Švajcarska.
Bezbednost da sami  šetate tokom dana
92.07%
Veoma visok
Bezbednost da sami  šetate noću
68.90%
Visok

Poslednje ažuriranje: juli,2017.
Izvor: Numbeo

   Zdravstvena zaštita  na destinaciji Ženeva, Švajcarska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da pribavite putno zdravstveno osiguranje
Dataljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
75.00%
Visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
72.92%
Visok
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
95.83%
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
69.23%
Visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
73.08%
Visok
Zadovoljstvo u brzini  pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
67.31%
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
42.31%
Umeren
Pogodnost lokacije za vas
86.54%
Very High

Poslednje ažuriranje: jun,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.