U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Prag, Češka. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

     Stopa kriminala na destinaciji Prag, Češka
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
24.07%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
46.82%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
26.15%
Nizak
Problem napadi I pljačke
23.84%
Nizak
Problem krađe automobila
33.56%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
52.55%
Umeren
Problem napada
20.72%
Nizak
Problem vređanja
25.00%
Nizak
Biti predmet  fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
19.55%
Veoma visok
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
35.09%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
42.66%
Moderate
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke
14.81%
Veoma nizak
Problem korupcije i mita
61.41%
Visok

Bezbednost  Prag, Češka.

Bezbednost da samiv  šetate tokom dana
92.86%
Veoma visok
Bezbednost da sami  šetate noću
70.76%
Visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.

Izvor: Numbeo

     Zdravstvena zaštita  na destinaciji Prag, Češka

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
73.96%
Visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
66.49%
Visok
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
84.38%
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
61.36%
Visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
51.04%
Umeren
Zadovoljstvo u brzini  pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
51.56%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
81.91%
Veoma visok
Pogodnost lokacije za vas
82.29%
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.