U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Lion, Francuska. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

  Stopa kriminala na destinaciji Lion, Francuska
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
46.15%
Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
67.31%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
39.81%
Nizak
Problem napadi I pljačke
44.44%
Umeren
Problem krađe automobila
37.50%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
46.30%
Umeren
Problem napada
45.37%
Umeren
Problem vređanja
51.85%
Umeren
Biti predmet  fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
31.48%
Nizak
Problemi koje  izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
44.44%
Umeren
Problem sa  imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
43.52%
Umeren
Problem nasilnih  zločina, kao što su napad i oružane pljačke
30.56%
Nizak
Problem korupcije i mita
20.19%
Nizak
Bezbednost  Lion, Francuska.
Bezbednost da sami  šetate tokom dana
77.78%
Visok
Bezbednost da sami  šetate noću
52.78%
Umeren

Poslednje ažuriranje: oktobar,2016.
Izvor: Numbeo

   Zdravstvena zaštita  na destinaciji Lion, Francuska

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VEOMA VISOKA

Napomena: Preporuka da pribavite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo %
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
85.00%
Veoma visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
80.00%
Veoma visok
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
90.00%
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
90.00%
Veoma visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
70.00%
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
65.00%
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
95.00%
Veoma visok
Pogodnost lokacije za vas
90.00%
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: juli,2016.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.