U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Bratislava, Slovačka. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

    Stopa kriminala na destinaciji Bratilsva, Slovačka
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama

Nivo kriminala
28.06%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
40.20%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
21.08%
Nizak
Problem napadi I pljačke
20.10%
Nizak
Problem krađe automobila
30.00%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
48.00%
Umeren
Problem napada
27.45%
Nizak
Problem vređanja
21.08%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
26.00%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
27.94%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
42.65%
Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke  
15.69%
Very Low
Problem korupcije i mita
74.49%
Visok

 

Bezbednost  u Bratislavi, Slovačka.
Bezbednost da sami šetate tokom dana
89.71%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
64.22%
Visok

 

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

 

   Zdravstvena zaštita na destinaciji Bratislava, Slovačka
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da pribavite putno zdravstveno osiguranje

 

Detaljan prikaz po stavkama

 

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
71.88%
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
56.67%
Umeren
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
66.67%
Visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
71.88%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
54.69%
Umeren
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
40.62%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
70.31%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
71.88%
Visok
Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.