U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Dubai, UAE. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

    Stopa kriminala na destinaciji Dubai, UAE
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VEOMA VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
17.71%
Veoma nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
50.23%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
20.68%
Nizak
Problem napadi I pljačke
18.46%
Veoma nizak
Problem krađe automobila
16.59%
Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila
23.61%
Nizak
Problem napada
21.25%
Nizak
Problem vređanja
25.11%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
20.87%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
22.48%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
21.53%
Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke 
16.97%
Veoma nizak
Problem korupcije i mita
29.86%
Nizak
Bezbednost  Dubai, UAE
Bezbednost da sami šetate tokom dana
89.61%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
81.02%
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

     Zdravstvena zaštita na destinaciji Dubai, UAE

Opšta ocean zdravstvene zaštite na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da obavezno pribavite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
56.15%
Umeren
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
69.17%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
86.67%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
67.21%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
69.58%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
56.47%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
38.52%
Nizak
Pogodnost lokacije za vas
72.41%
Visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.