U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Torino, Italija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

   Stopa kriminala na destinaciji Torino, Italija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
56.41%
Umereno
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
70.00%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
53.75%
Umereno
Problem napadi I pljačke
55.62%
Umereno
Problem krađe automobila
46.15%
Umereno
Problem krađa stvari iz automobila
55.92%
Umereno
Problem napada
54.37%
Umereno
Problem vređanja
51.92%
Umereno
Biti predmet fizičkog napada zbog svog  boje kože, etničkog porekla ili religije
28.85%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji  koriste ili diluju drogu
60.00%
Visok
Problem sa imovinskim krivičnim delima  kao što su vandalizma i krađe
63.75%
Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su  napad i oružane pljačke 
48.12%
Umereno
Problem korupcije i mita
65.79%
Visok
Bezbednost u Torinu, Italija
Bezbednost da sami šetate tokom dana
65.62%
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
38.12%
Nizak

Poslednje ažuriranje: avgust,2016.
Izvor: Numbeo

    Zdravstvena zaštita na destinaciji Torino, Italija

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji:  VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
75.00%
Visok
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
51.92%
Umeren
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
89.58%
Veoma visok
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
78.85%
Visok
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
61.54%
Visok
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
34.62%
Nizak
Zadovoljstvo  vašim troškovima
71.15%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
76.92%
Visok

Poslednje ažuriranje: juli,2016.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.