U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti cena stepena bezbednosti na destinaciji Makao. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji Makao
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
20.00%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
60.00%
Visoko
Problem provale u kuće i krađa stvari
25.00%
Nizak
Problem napadi I pljačke
25.00%
Nizak
Problem krađe automobila
0.00%
Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila
5.00%
Veoma nizak
Problem napada
20.00%
Nizak
Problem vređanja
20.00%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
15.00%
Veoma nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
30.00%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
15.00%
Veoma nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

30.00%
Nizak
Problem korupcije i mita
75.00%
Visok
Bezbednost u Makao
Bezbednost da sami šetate tokom dana
85.00%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
70.00%
Visok

Poslednje ažuriranje: februar,2016.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita  na destinaciji Makao

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: NEMA PODATAKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite  anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština I  kompetencija medicinskog osoblja
Nema podataka
Brzina u obavljanju  pregleda i izveštaja
Nema podataka
Oprema za modern  dijagnostiku i lečenje
Nema podataka
Tačnost i potpunost  u popunjavanju izveštaja
Nema podataka
Jednostavnost I  ljubaznost osoblja
Nema podataka
Zadovoljstvo u  brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
Nema podataka
Zadovoljstvo  vašim troškovima
Nema podataka
Pogodnost lokacije za vas
Nema podataka

Poslednje ažuriranje:
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.