U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Hong Kong. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji Hong Kong
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

 

  Nivo kriminala
14.85%
Veoma nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
50.36%
Umereno
Problem provale u kuće i krađa stvari
18.21%
Veoma nizak
Problem napadi I pljačke
17.88%
Veoma nizak
Problem krađe automobila
12.41%
Veoma nizak
Problem krađa stvari iz automobila
14.49%
Veoma nizak
Problem napada
16.67%
Veoma nizak
Problem vređanja
21.20%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
14.93%
Veoma nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
25.54%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
19.57%
Veoma nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

15.54%
Veoma nizak
Problem korupcije i mita
33.09%
Nizak
Bezbednost u Hong Kongu
Bezbednost da sami šetate tokom dana
89.46%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
79.64%
Visoko

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita na destinaciji Hong Kongu

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKO

Napomena:
Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje
Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
72.86%
Visoko
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
61.43%
Visoko
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
93.94%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
73.53%
Visoko
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
60.00%
Visoko
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
49.29%
Umereno
Zadovoljstvo  vašim troškovima
72.14%
Visoko
Pogodnost lokacije za vas
81.43%
Veoma viosko

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.