U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Luksemburg. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinicaiji Luksemburg
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VEOMA VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

 

Nivo kriminala
23.68%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
78.95%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
35.53%
Nizak
Problem napadi I pljačke
21.05%
Nizak
Problem krađe automobila
21.05%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
28.95%
Nizak
Problem napada
19.74%
Veoma nizak
Problem vređanja
25.00%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
18.42%
Veoma nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
38.16%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
30.26%
Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

14.47%
Veoma nizak
Problem korupcije i mita
44.74%
Umeren
Bezbednost u Luksemburgu
Bezbednost da sami šetate tokom dana
98.68%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
64.47%
Visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita na destinaciji Luksemburg

Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje
Detaljan prikaz po stavkama:
Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
67.50%
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
92.50%
Veoma visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
95.00%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
65.00%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
60.00%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
75.00%
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
67.50%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
75.00%
Visok

Poslednje ažuriranje: avgust,2016.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.