U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Amsterdam, Holandija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

Stopa kriminala na destinaciji Amsterdam, Holandija
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
30.77%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
58.33%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
31.02%
Nizak
Problem napadi I pljačke
31.94%
Nizak
Problem krađe automobila
18.40%
Veoma visok
Problem krađa stvari iz automobila
41.98%
Umeren
Problem napada
29.33%
Nizak
Problem vređanja
31.60%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
25.93%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
46.70%
Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
37.96%
Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

26.85%
Nizak
Problem korupcije i mita
23.00%
Nizak
Bezbednost u Amsterdamu, Holandija
Bezbednost da sami šetate tokom dana
80.91%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
65.74%
Visoka

Poslednje ažuriranje: juli,2017.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita na destinaciji Amsterdam, Holandija
Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

Napomena: Preporuka da posedujete putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
74.47%
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
69.68%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
92.22%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
75.54%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
80.85%
Veoma visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
61.98%
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
62.50%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
78.12%
Visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.