U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Njujork, država Njujork. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas uplaše ili vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 Stopa kriminala na destinaciji Njujork, Njujork.
                             Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
51.00%
Umeren
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
51.94%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
41.86%
Umeren
Problem napadi I pljačke
48.62%
Umeren
Problem krađe automobila
38.01%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
48.78%
Umeren
Problem napada
45.47%
Umeren
Problem vređanja
49.21%
Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
36.81%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
58.13%
Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
54.23%
Umeren
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke
50.98%
Umeren
Problem korupcije i mita
52.50%
Umeren
Bezbednost u Njujorku, Njujork
Bezbednost da sami šetate tokom dana
74.62%
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
49.42%
Umeren

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

 

 Zdravstvena zaštita na destinaciji
                             Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOK

Napomena: Preporuka da pribavite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:
Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
75.00%
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
74.32%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
89.71%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
72.06%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
66.22%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
45.83%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
39.86%
Nizak
Pogodnost lokacije za vas
70.14%
Visok

Poslednje ažuriranje: avgust,2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.