U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Boston, Masačusets. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas uplaše ili vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji. 

  Stopa kriminala na destinaciji Boston, Masačusets
                               Opšta ocena bezbednosti na destinaciji:  VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
36.00%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
47.12%
Umeren
Problem provale u kuće i krađa stvari
26.92%
Nizak
Problem napadi I pljačke
26.92%
Nizak
Problem krađe automobila
26.92%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
40.69%
Umeren
Problem napada
28.43%
Nizak
Problem vređanja
40.38%
Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
18.75%
Veoma visok
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
48.53%
Umeren
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
39.42%
Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke

33.82%
Nizak
Problem korupcije i mita
35.94%
Nizak
Bezbednost u Boston, Masačusets
Bezbednost da sami šetate tokom dana
87.02%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
59.62%
Umeren

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

 

 Zdravstvena zaštita na destinaciji

                              Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
86.96%
Veoma visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
81.52%
Veoma visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
90.91%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
81.82%
Veoma visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
78.26%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
72.73%
Visok
Zadovoljstvo  vašim troškovima
47.62%
Umeren
Pogodnost lokacije za vas
82.61%
Veoma visok

Poslednje ažuriranje: avgust,2016.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.