Pariz, Francuska – Bezbednost i zdravstvena zaštita

Pariz, Francuska – Bezbednost i zdravstvena zaštita

U ovom postu možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Pariz, Francuska. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

  Stopa kriminala na destinaciji Pariz, Francuska

                               Opšta ocean bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama

 

Nivo kriminala
56.12%
Umereno
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
69.64%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
50.72%
Umereno
Problem napadi I pljačke
56.83%
Umereno
Problem krađe automobila
42.57%
Umereno
Problem krađa stvari iz automobila
51.09%
Umereno
Problem napada
53.93%
Umereno
Problem vređanja
60.69%
Visok
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
44.38%
Umereno
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
54.43%
Umereno
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
63.83%
Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke
48.75%
Umereno
Problem korupcije i mita
35.52%
Nizak
Bezbednost u Pariz, Francuska
Bezbednost da sami šetate tokom dana
67.14%
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
46.40%
Umereno

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

 

  Zdravstvena zaštita na destinaciji
                               Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA
Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
80.41%
Veoma visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
67.36%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
88.89%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
76.39%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
60.71%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
53.47%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
75.69%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
83.33%
Veoma Visok
Poslednje ažuriranje: septembar,2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *