Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Pariz, Francuska. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

  Stopa kriminala na destinaciji Pariz, Francuska

                        Opšta ocean bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama

Nivo kriminala
56.12%
Umereno
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
69.64%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
50.72%
Umereno
Problem napadi I pljačke
56.83%
Umereno
Problem krađe automobila
42.57%
Umereno
Problem krađa stvari iz automobila
51.09%
Umereno
Problem napada
53.93%
Umereno
Problem vređanja
60.69%
Visok
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
44.38%
Umereno
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
54.43%
Umereno
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
63.83%
Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke
48.75%
Umereno
Problem korupcije i mita
35.52%
Nizak
Bezbednost u Pariz, Francuska
Bezbednost da sami šetate tokom dana
67.14%
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
46.40%
Umereno

Poslednje ažuriranje: septembar,2016.
Izvor: Numbeo

 

  Zdravstvena zaštita na destinaciji

                         Opšta ocena zdravstvene zaštite na destinaciji: VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
80.41%
Veoma visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
67.36%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
88.89%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
76.39%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
60.71%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
53.47%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
75.69%
Visok
Pogodnost lokacije za vas
83.33%
Veoma Visok
Poslednje ažuriranje: septembar,2017.

Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.