Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Kipar. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinaciji Kipar

Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Detaljan prikaz po stavkama:

Nivo kriminala
28.16%
Nizak
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
75.00%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
43.10%
Umeren
Problem napadi I pljačke
20.88%
Nizak
Problem krađe automobila
24.42%
Nizak
Problem krađa stvari iz automobila
41.67%
Umeren
Problem napada
21.26%
Nizak
Problem vređanja
32.76%
Nizak
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
21.02%
Nizak
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
28.12%
Nizak
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
35.23%
Nizak
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke
22.16%
Nizak
Problem korupcije i mita
64.33%
Visok
Bezbednost na Kipru
Bezbednost da sami šetate tokom dana
91.11%
Veoma visok
Bezbednost da sami šetate noću
73.31%
Visok

Poslednje ažuriranje: septembar,2017.
Izvor: Numbeo

Zdravstvena zaštita na destinaciji Kipar

Opšta ocean zdravstvene bezbednosti na destinaciji: VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan prikaz po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo
%
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
55.13%
Umeren
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
54.61%
Umeren
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
64.86%
Visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
51.97%
Umeren
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
60.26%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
47.44%
Umeren
Zadovoljstvo  vašim troškovima
57.69%
Umeren
Pogodnost lokacije za vas
64.47%
Visok
Poslednje ažuriranje: avgust 2017.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.