Ovde možete videti određene parametre na osnovu kojih se može izvesti ocena stepena bezbednosti na destinaciji Los Anđeles, Kalifornija. Prikazani parametri su informativnog karatktera, nisu navedeni sa ciljem da vas uplaše ili vas pokolebaju u nameri da putujete, već da vam pruže informacije šta eventualno možete očekivati na destinaciji na koju idete. Prikazani su i parametri za ocenu zdravstvene zaštite na navedenoj destinaciji.

 

Stopa kriminala na destinaciji Los Anđeles, Kalifornija.
Opšta ocena bezbednosti na destinaciji: BEZBEDNO

Napomena: Preporuka- oprez pri šetnji u posedinim delovima grada.
Ne preporučuje se da sami šetate noću.

Detaljan pregled po stavkama:

Nivo kriminala
62.50%
Visok
Kriminal u porastu u poslednje 3 godine
60.00%
Visok
Problem provale u kuće i krađa stvari
48.97%
Umeren
Problem napadi I pljačke
50.34%
Umeren
Problem krađe automobila
49.32%
Umeren
Problem krađa stvari iz automobila
59.93%
Umeren
Problem napada
52.36%
Umeren
Problem vređanja
52.36%
Umeren
Biti predmet fizičkog napada zbog svog boje kože, etničkog porekla ili religije
40.88%
Umeren
Problemi koje izazivaju ljudi koji koriste ili diluju drogu
65.54%
Visok
Problem sa imovinskim krivičnim delima kao što su vandalizma i krađe
61.81%
Visok
Problem nasilnih zločina, kao što su napad i oružane pljačke
56.85%
Umeren
Problem korupcije i mita
51.45%
Umeren
Bezbednost u Los Anđeles, Californija
Bezbednost da sami šetate tokom dana
68.49%
Visok
Bezbednost da sami šetate noću
39.73%
Nizak
Poslednje ažuriranje: avgust,2016.

Izvor: Numbeo

 

Zdravstvena zaštita na destinaciji Los Anđeles,  Kalifornija

Opšta ocena zdravstvene zaštite: VISOKA

Napomena: Preporuka da obezbedite putno zdravstveno osiguranje

Detaljan pregled po stavkama:

Komponenta zdravstvene zaštite anketiranih
zadovoljstvo %
Veština i kompetencija medicinskog osoblja
62.50%
Visok
Brzina u obavljanju pregleda i izveštaja
63.10%
Visok
Oprema za modernu dijagnostiku i lečenje
87.50%
Veoma visok
Tačnost i potpunost u popunjavanju izveštaja
67.86%
Visok
Jednostavnost i ljubaznost osoblja
70.00%
Visok
Zadovoljstvo u brzini pružanja usluge (čekanje) u medicinskim ustanovama
53.57%
Umereno
Zadovoljstvo  vašim troškovima
42.86%
Umereno
Pogodnost lokacije za vas
79.76%
Visoko

Poslednje ažuriranje: juli,2016.
Izvor: Numbeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.